Ελληνικό ISP-Connectivity-mini-HOWTO <author>Michael Strates, <tt>mstrates@croftj.net</tt> <date>v2.0, 6 Νοεμβρίου 1997 <abstract> Το κείμενο αυτό περιγράφει πώς να ρυθμίσετε το PPP, να συνδεθείτε με τον ISP σας, να ρυθμίσετε το mail και τα news, να πάρετε μόνιμη διεύθυνση IP (αν υπάρχει διαθέσιμη), να πάρετε domain name, και να έχετε ένα σωστό σύστημα να τρέχει σε λίγο περισσότερο από 30 λεπτά. </abstract> <toc> <p> <!-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --> <sect> Εισαγωγή <p> Ο κύριος στόχος αυτού του κειμένου είναι προφανώς να εξοικειώσει το νέο χρήστη με τους πολλούς όρους για τη σύνδεση του Η/Υ Linux στο internet, την απόκτηση διευθύνσεων IP, domain names, και την ρύθμιση των πραγμάτων. Αυτός ο οδηγός προορίζεται τον μέσο χρήστη, παρόλ'αυτά έξυπνοι αρχάριοι χρήστες δεν θα έχουν προβλήματα. <p> <!-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --> <sect1> Νέες εκδόσεις αυτού του κειμένου <p> Νέες εκδόσεις αυτού του κειμένου, θα στέλνονται περιoδικά στο <it>comp.os.linux.answers</it>. Επίσης, θα προστίθονται σε διάφορα anonymous FTP sites τα οποία συγκεντρώνουν τέτοιου είδους πληροφορία, συμπεριλαμβανομένου του: <p> <tt> <htmlurl url="ftp://sunsite.unc.edu/pub/Linux/docs/HOWTO" name="ftp://sunsite.unc.edu/pub/Linux/docs/HOWTO"> </tt> <p> Επιπλέον, γενικά θα πρέπει να μπορείτε να βρείτε αυτό το κείμενο στη σελίδα του Linux Documentation Project μέσω του: <p> <tt> <htmlurl url="http://sunsite.unc.edu/LDP/" name="http://sunsite.unc.edu/LDP/"> </tt> <p> <!-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --> <sect1> Ανάδραση <p> Για σχόλια, παρατηρήσεις, διορθώσεις, ενημερώσεις περί της Ελληνικής μετάφρασης αυτού του HOWTO, στείλτε email στην Βούλα Σανιδά : <htmlurl url="mailto:voulariba@hellug.gr " name="voulariba@hellug.gr "> ή στον Ευριπίδη Παπακώστα : <htmlurl url="mailto:evris@hellug.gr " name="evris@hellug.gr "> και εναλλακτικά : <htmlurl url="mailto:ep@rocketmail.com" name="ep@rocketmail.com"> Οποιεσδήποτε απαντήσεις, ορθογραφικά λάθη, το πώς δούλεψαν όλα, ευχαριστήρια, σημειώσεις και κριτικές πάνω σε αυτό το HOWTO είναι φυσικά ευπρόσδεκτες. Ελπίζω να βοήθησα αρκετούς ανθρώπους με αυτό το HOWTO, και αν το έκανα, θα χαιρόμουν πολύ να το μάθω. <p> <tt> <htmlurl url="mailto:mstrates@croftj.net" name="mstrates@croftj.net"> </tt> <p> <tt> <htmlurl url="http://linloft.home.ml.org/" name="http://linloft.home.ml.org/"> </tt> <p> <!-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --> <sect1> Η κλασσική Αποκύρηξη Ευθυνών και Δικαιωμάτων <p> Καμμία ευθύνη για τα περιεχόμενα αυτού του κειμένου δεν γίνεται αποδεκτή. Χρησιμοποιήστε τις έννοιες, τα παραδείγματα και λοιπά περιεχόμενα με δική σας ευθύνη. Επειδή αυτή είναι μια νέα έκδοση αυτού του κειμένου, πιθανά να υπάρχουν λάθη και ανακρίβειες, που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο σύστημά σας. Προχωρήστε με προσοχή, και παρόλο που ξέρω ότι αυτό θα σας είναι δυσάρεστο, αλλά δεν αναλαμβάνω την ευθύνη γι' αυτό. <p> Φυσικά, είναι πιθανό να υπάρχουν καλύτεροι και ευκολότεροι τρόποι να κάνετε τα πράγματα που αναφέρονται σε αυτό το κείμενο. Πάντα θα υπάρχει κι άλλος τρόπος στον κόσμο του LINUX. Αυτός είναι ο τρόπος που κάνω εγώ τα πράγματα, και αυτός είναι ο τρόπος που θα τα παρουσιάσω σ'αυτό το HOWTO. <p> <!-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --> <sect1> Πληροφορίες Πνευματικής Ιδιοκτησίας <p> Αυτό το κείμενο είναι πνευματική ιδιοκτησία (c) του Michael Strates από το 1997 και διανείμεται σύμφωνα με τους παρακάτω όρους: <p> <itemize> <item> Κάθε κείμενο Linux HOWTO μπορεί να επαναπαραχθεί και διανεμηθεί ολόκληρο ή μέρος του, σε κάθε μέσο, φυσικό ή ηλεκτρονικό, όσο αυτή η σημείωση περί πνευματικής ιδιοκτησίας διατηρείται σε όλα τα αντίγραφα. Η εμπορική αναδιανομή επιτρέπεται και ενθαρρύνεται. Παρόλα αυτά, ο συγγραφέας θα ήθελε να ειδοποιηθεί για τέτοιες διανομές. <item> Όλες οι μεταφράσεις, παραγόμενες εργασίες, ή αθροιστικές εργασίες που ενσωματώνουν οποιοδήποτε κείμενο Linux HOWTO πρέπει να συνοδεύονται από αυτή τη σημείωση πνευματικής ιδιοκτησίας. Αυτό σημαίνει ότι, δεν μπορείτε να παράγετε μια εργασία που προκύπτει από ένα HOWTO και να επιβάλλετε πρόσθετους περιορισμούς κατά τη διανομή της. Εξαιρέσεις σε αυτούς τους κανόνες μπορεί να γίνουν κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες. Επικοινωνήστε, παρακαλώ, με το συντονιστή του Linux HOWTO στη διεύθυνση που ακολουθεί. <item> Αν έχετε κάποια ερώτηση, επικοινωνήστε παρακαλώ με τον Tim Bynum, το συντονιστή του Linux HOWTO, στο </itemize> <p> <tt> <htmlurl url="mailto:linux-howto@sunsite.unc.edu" name="linux-howto@sunsite.unc.edu"> </tt> Κάντε Finger για να βρείτε τηλεφωνικό αριθμό και snail mail address. <!-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --> <sect> Σύνδεση με τον έξω κόσμο<p> Σ'αυτό το κείμενο, θα εξηγήσουμε πώς να το κάνετε αυτό χρησιμοποιώντας το PPP (Point to Point Protocol), ένα δημοφιλές πρωτόκολλο που σχεδόν πάντα χρησιμοποιείται στο Internet. Επιτρέπει στο modem σας να <tt>μιλάει</tt> στον έξω κόσμο. Αυτό κάνει ότι έκαναν και οι εφαρμογές Trumpet Winsock στα Windows 3.x, και πολλά άλλα προγράμματα που πιθανά να μην έχετε δει ποτέ. <p> Στο Linux, χρησιμοποιούμε ένα πρόγραμμα που λέγεται chat για να καλέσουμε τον ISP και μετά χρησιμοποιούμε τη βοηθητική εφαρμογή pppd για να "χρησιμοποιήσουμε" τη σύνδεση. Κατά μια έννοια, το chat είναι ο dialer, και το pppd το πρωτόκολλο. Θα περιγράψουμε πώς γίνεται η εγκατάσταση παρακάτω. <!-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --> <sect1> Μιλώντας και επικοινωνώντας με το pppd και το chat <p> Πιθανά ο ευκολότερος τρόπος για αυτά τα πράγματα είναι να φτιάξετε ένα script φλοιού στον home κατάλογο του root που να λέγεται <tt>ppp-connect</tt> και να ενεργοποιείτε αυτό το script όταν θέλετε να κάνετε σύνδεση. Θα συζητήσουμε τη μέθοδο αυτή. <p> Ανοίξτε τον αγαπημένο σας διορθωτή (editor) σαν root με το ~/ppp-connect. Θα πρέπει τώρα να αποφασίσετε για ορισμένες παραμέτρους. <p> <it>pppd connect 'chat -v "" "η γραμμή αρχικοποίησης του modem" "" ATDTαριθμός_του_ISP CONNECT "" ogin: το_username_σας : το_passwd_σας' /dev/tty(0/1/2) ταχύτητα_modem</it> <p> Το pppd καλεί το /usr/sbin/pppd στο σύστημά μου, στην συνέχεια "φορτώνει" το chat για να διεκπεραιώσει την κλήση. Το chat στέλνει τη <it>γραμμή αρχικοποίησης του modem</it> στο modem, μετά καλεί το <it>ATDTαριθμός_του_ISP</it>. Στη συνέχεια περιμένει για σύνδεση, μετά περιμένει για ogin: (το l είναι σβησμένο γιατί μερικές φορές ο πρώτος χαρακτήρας χάνεται), στέλνει <it>το_passwd_σας</it>, το chat μετά, τερματίζει, και μεταφέρει την δουλειά στο pppd. <p> Η τελευταία από τις εντολές ορίζει τη θύρα (port) στο modem σας (το δικό μου είναι /dev/ttyS1). Στις περισσότερες περιπτώσεις είναι το ttyS1 (COM2: στο DOS), ttyS0 (COM1: στο DOS), ή αν χρησιμοποιείτε Slackware, cua1 ή cua0. Speed είναι η ταχύτητα του modem. Εγώ χρησιμοποιώ 115200 για το δικό μου modem (33.6k). Εάν έχετε ένα σχετικά καινούργιο υπολογιστή (με 16550 UART), τότε εγώ δεν θα έβαζα λιγότερο από 57600. Αλλιώς, για ταχύτητα 14.4k βάλτε 38400. Το modem απλά λέει στο pppd ότι είναι μία σύνδεση βασισμένη σε σειριακό modem. Σβήστε το -v εάν δεν θέλετε να αναλυτική καταγραφή στα logfiles σας. <p> Το παρακάτω σενάριο είναι ενός ανθρώπου που καλεί έναν ISP ο οποίος ξεκινά αυτόματα το PPP, πχ. στην πραγματικότητα δεν υπάρχει κάποιο κέλυφος (shell) που να αρχίζει . Αυτή είναι η εντολή του στο ~/ppp-connect του: <p> <it>pppd connect 'chat "" "ATZ" "" ATDT555-1800 CONNECT "" ogin: johnny word: blackjak' /dev/ttyS1 115200 modem</it> <p> Αλλά για μερικούς ανθρώπους, που ο ISP ξεκινά ένα κέλυφος και δεν εκκινεί αυτόματα το PPP, αυτό μπορεί να είναι πρόβλημα. Ευτυχώς, το chat μπορεί το αντιμετωπίσει και αυτό. Απλά προσθέστε μια εντολή ακόμα στο chat script. Για παράδειγμα, παρακάτω αυτός ο τύπος, ο johnny, χρησιμοποιεί έναν ISP ο οποίος τον βγάζει σε ένα κέλυφος (shell), περιμένοντας από αυτόν να πληκτρολογήσει ppp για να αποκτήσει μια σύνδεση ppp. Η προτροπή/ένδειξη (prompt) του κελύφους τελειώνει με ένα $. <it>pppd connect 'chat "" "ATZ" "" ATDT555-1800 CONNECT "" ogin: johnny word: blackjak $ ppp' /dev/ttyS1 115200 modem</it> <p> Αν είναι πάνω από μια λέξη, σιγουρευτείτε, ότι είναι σε εισαγωγικά. Ελπίζω ότι μπορείτε να δείτε την γενίκευση των παραπάνω, και ότι μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας script που να ταιριάζει στη δική σας σύνδεση. Απλά τροποποιήστε είτε το πρώτο johnny είτε το δεύτερο johnny script για να ταιριάζει με το δικό σας γούστο, port, server, κλπ. και σώστε το αρχείο. <p> Τώρα που φτιάξατε το αρχείο σας, βεβαιωθείτε ότι μόνο ο root μπορεί να το εκτελέσει, να διαβάσει ή να γράψει σε αυτό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Επίσης, σιγουρευτείτε ότι κανείς δε μπορεί να διαβάσει τα logfiles σας, αν αποφασίσετε να αφήσετε το -v, καθώς το password φαίνετε σε cleartext στα logs (Προσωπικά δεν βλέπω το λόγο να υπάρχει το -v, εάν δεν καταλαβαίνετε τι λέω, αφήστε το -v έξω). <!-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --> <sect1> Διευθύνσεις IP, Domain Names και Υποδίκτυα (Subnets) <p> Για τους περισσότερους που χρησιμοποιούν τα παραπάνω, μια μεταβλητή διεύθυνση IP δεν θα τους ενοχλούσε. Αυτοί οι άνθρωποι είναι βασικά απλοί χρήστες, που έχουν απλούς λογαριασμούς μέσω τηλεφώνου (dialup accounts), και τεχνικά δεν λαμβάνονται υπ'όψιν. Εάν ανήκετε σε αυτή την κατηγορία, μπορείτε να μη διαβάσετε αυτή την ενότητα, Θα περάσω στα σημαντικά πράγματα που πρέπει να κάνετε για να ρυθμίσετε το σύστημά σας κατάλληλα. Οι αρχάριοι προσπεράστε αυτή την ενότητα που έχει να κάνει με μόνιμη διεύθυνση IP, Domain Names και υποδίκτυα, και πηγαίνετε να διαβάστε το τελευταίο κομμάτι αυτής της ενότητας. <p> Η απόκτηση μιας μόνιμης διεύθυνσης IP μπορεί να μην στοιχίζει στον ISP, αν έχετε αμφιβολία περί αυτού, ρωτήστε τον. Εγώ προσωπικά, θα πλήρωνα για μια μόνιμη διεύθυνση IP. Σου επιτρέπει να στέλνεις e-mail χρησιμοποιώντας μοναδική διεύθυνση IP ή domain, κλπ. Εάν θέλετε να πάρετε μόνιμη διεύθυνση IP, στείλτε ένα e-mail στο root@yourisp.com, και ρωτήστε ευγενικά εάν μπορεί να κανονίσει ώστε να σας δοθεί κάποια μόνιμη διεύθυνση IP. <p> Όταν πάρετε την μόνιμη διεύθυνση IP, κοιτάξτε στον κατάλογο /etc για να βρείτε ποια είναι η παλιά σας διεύθυνση IP. Εγώ έπρεπε να αλλάξω αρχεία στον κατάλογο sendmail και στο αρχείο /etc/hosts. Υπάρχουν και μερικά άλλα αρχεία-κλειδιά που θα βρείτε μόνο με την εντολή grep. Ανοίξτε το αρχείο /etc/hosts με έναν διορθωτή και προσθέστε τη νέα διεύθυνση IP με τη στάνταρ μορφή. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας, και θα πρέπει να είστε έτοιμοι. <p> Μπορεί να χρειαστεί να αλλάξετε το chat script ώστε να εναρμονίζεται με τις νέες σας ρυθμίσεις. Αν αναγκαστικά μπαίνετε σε PPP με το που ξεκινάτε την σύνδεσή σας, θα χρειαστεί να μιλήσετε στον διαχειριστή δικτύου του ISP για να βεβαιωθείτε ότι το PPP σύστημα αναγνωρίζει ότι έχετε μόνιμη διεύθυνση IP και σας δίνει αυτή αντί μιας οποιασδήποτε άλλης. Αν βρεθείτε στην προτροπή εντολής (prompt) ενός κελύφους, και χρειάζεται να γράψετε ppp ή κάτι άλλο προκειμένου να ξεκινήσετε την σύνδεσή σας, αντί να πληκτρολογήσετε αυτό αλλάξτε το ~/ppp-connect script ώστε να το στέλνει αντί να στέλνει απλά ppp ή οτιδήποτε άλλο, με το που θα βλέπει $ ή οποιοδήποτε είναι η ένδειξη του κελύφους. <p> <it>/usr/sbin/pppd :Η_Διεύθυνση_IP_Σας</it> <p> Αντικαταστήστε την διεύθυνση IP σας με την διεύθυνση IP που σας έδωσε ο ISP σας. Σιγουρευτείτε ότι την περικλείετε σε " " όταν την βάζετε στο chat script σας. Αν αυτό δε δουλεύει, συμβουλευτείτε τον ISP όπου αναφέρεται ο PPP δαίμονάς σας και ρωτήστε τον τι εντολή πρέπει να δώσετε. Μπορείτε απλά να προσπαθήσετε αφήνοντας το όπως είναι και να δείτε αν ο server θα σας αναγνωρίσει και θα σας δώσει την σωστή διεύθυνση. <p> Το επόμενο που πρέπει να κάνετε είναι να πάρετε ένα domain name. Γνωρίζω ότι στην Αυστραλία τα, .asn.au και .org.au είναι δωρεάν. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, μπορείτε να πάρετε ένα .us domain δωρεάν, αλλά αυτά συνήθως είναι μεγάλα. Εάν είστε στην Αυστραλία, πρέπει να πάτε στο <htmlurl url="http://www.aunic.net/" name="http://www.aunic.net/"> για να καταχωρήσετε τα domains σας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι το <htmlurl url="http://www.internic.net/" name="http://www.internic.net/"> . <p> Για να καταχωρήσετε domains χρειάζεται να μπορείτε να παρέχετε υπηρεσίες DNS, και τέτοια πράγματα. Αν ο ISP δεν μπορεί να τα παρέχει, ξεχάστε το .asn.au ή οποιοδήποτε άλλο domain, και πάρτε ένα Monolith Internet Domain. <p> Η Monolith προσφέρει δωρεάν domains σε οποιονδήποτε σε όλο τον κόσμο. Όλα γίνονται χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, μέσα από φόρμες web με κάποιο browser. Το domain σας έρχεται στη μορφή Your_Choice.ml.org. Η Monolith θα φιλοξενεί το DNS τοπικά για σας. Εάν θέλετε να στέλνετε και να λαμβάνετε mail από αυτό το domain, ζητήστε από τον ISP να γίνει mail exchanger για σας. <p> Πηγαίνετε στο <htmlurl url="http://www.ml.org/" name="http://www.ml.org/"> και συμπληρώστε μια αίτηση, εισάγετε το NIC μαζί με το username και το password, και φτιάξτε ένα FREED domain. θα χρειαστεί να εισάγετε την δική σας διεύθυνση IP, γι' αυτό να είστε έτοιμοι. Το domain σας θα είναι στο DNS σε μια-δυο μέρες. <p> Τώρα, θα προχωρήσουμε στην ενότητα για τους αρχάριους ή γι'αυτούς που δεν μπορούν να πάρουν μόνιμη διεύθυνση IP ή domain name. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να κάνετε edit το αρχείο /etc/hosts σαν root, πείτε το site σας κάπως που να μην υπάρχει ήδη, δώστε του για διεύθυνση IP 10.10.10.10 ή κάτι παρόμοιο και επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας. <p> Έχετε μόλις ρυθμίσει το σύστημά σας με pppd και chat σε μόλις δέκα λεπτά. Τώρα ας προχωρήσουμε στην επόμενη ενότητα, που έχει να κάνει με την ηλεκτρονική αλληλογραφία (Electronic Mail). <!-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --> <sect> Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (Electronic Mail) στο Linux σας <p> Ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα στο Internet, είναι η εντυπωσιακή δυνατότητα να μεταφέρει mail σε/από χώρες ή πιθανά πιο τοπικά. Το Linux είναι εξαιρετικά δυνατό σε εύκολα πακέτα για mail από κονσόλα. Θα ασχοληθούμε τώρα με το πρόγραμμα Pine (Program for Internet Mail and News), που φτιάχτηκε στο Πανεπιστήμιο της Washington, και για να κατεβάζετε (download) τα mail, με ένα πρόγραμμα που λέγεται Fetchmail, από τον Eric S. Raymond. Και τα δύο θα πρέπει να περιλαμβάνονται στη διανομή Linux σας. <p> Το Fetchmail είναι ένα πρόγραμμα που κατεβάζει τα e-mail από τον server χρησιμοποιώντας POP, μεταφέρει το mail στον υπολογιστή σας και στην συνέχεια το σβήνει από τον server, ακριβώς όπως κάνει το Eudora ή το Microsoft Internet Mail/Exchange. Για να ρυθμίσετε και να αυτοματοποιήσετε το fetchmail, χρησιμοποιήστε ένα αρχείο στον home κατάλογό σας που λέγεται .fetchmailrc. Απλά ανοίξτε ~/.fetchmailrc (Να θυμάστε: αυτό το κάνετε όχι σαν root αλλά σαν απλός χρήστης) με όποιον διορθωτή θέλετε και παρατηρήστε τις παρακάτω επιλογές: <p> <EM>poll mail.yourisp.com proto pop3 user login_name password your_passwd</EM> <p> <EM>user login_name with pass your_passwd is login_name here</EM> <p> Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να αντικαταστήσετε το <EM>mail.yourisp.com</EM> με το όνομα του mail server του ISP σας, το <EM>your_passwd</EM> με το password σας, και το <EM>login_name</EM> με το login name σας. <p> Ένα σημαντικό πράγμα που πρέπει να προσέχετε. Για το Pine και για να δουλεύει σωστά αυτή η διαδικασία, το login name πρέπει να αντιστοιχεί στο login name που χρησιμοποιείτε με τον ISP. Γι' αυτό, το τοπικό σας login name πρέπει να ταιριάζει με αυτό που χρησιμοποιείτε στον server, και στην e-mail διεύθυνσή σας. <p> Στη συνέχεια, βεβαιωθείτε ότι το .fetchmailrc έχει τα σωστά permissions (μόνο user read/write) και στην υγειά σας. Το Fetchmail μπορεί να αρχίσει με δύο τρόπους, σε standard mode (οπότε θα κάνει fetch τα μηνύματα από τον server και θα τερματίσει), ή σε daemon mode (οπότε θα παραμείνει ενεργό, και θα ελέγχει/κατεβάζει mail κάθε X δευτερόλεπτα). Για να χρησιμοποιήσετε daemon mode, πληκτρολογήστε <it>fetchmail -a -d(Seconds between Polls)</it>. Το -a βεβαιώνει ότι κατεβάζει όλα τα mail. Για να χρησιμοποιήσετε το standard mode, πληκτρολογήστε <it>fetchmail -a</it>. <p> Στη συνέχεια, πρέπει να εγκαταστήσετε το Pine. Ανοίξτε το Pine, γράφοντας pine στην ένδειξη εντολών, επιλέξτε Setup - Configuration. Εγκαταστήστε το userdomain σαν το domain στην ηλεκτρονική σας διεύθυνσή, για παράδειγμα για το jack@linux.org, θα ήταν linux.org. Στην συνέχεια, δηλώστε τον smtp-server σαν τον POP mail server σας (Το ίδιο που χρησιμοποιήσατε και κατά την ρύθμιση του fetchmail). Έτσι εισάγουμε το www.linux.org. Εάν θέλετε news, ρυθμίστε τον nntp server να δείχνει αυτόν του ISP. <p> Αυτό ήταν λοιπόν, όλα θα πρέπει να δουλεύουν σωστά τώρα. Για να συνδεθείτε με τον ISP, απλά τρέξτε ~/ppp-connect σαν root. Μετά, για να πάρετε τα e-mail σας τρέξτε το fetchmail -a σαν ο εαυτός σας (όχι σαν root). Για να δείτε τα e-mail και τα news, χρησιμοποιήστε το Pine. Αν θέλετε, εγκαταστήστε έναν μη γραφικό φυλλομετρητή (text-based browser) όπως τον Lynx για να εξερευνήσετε το web. <p> <it>Για οποιαδήποτε σχόλια, ερωτήσεις, προτάσεις στείλτε στο mstrates@croftj.net</it> <p> <!-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --> </article>