Ελληνικό RPM+Slackware Mini-Howto <author>Dave Whitinger, <tt/dave@whitinger.net/ <date>v1.3, 13 Απριλίου 1998 <abstract> Αυτό το κείμενο περιγράφει πώς να εγκαταστήσετε το RPM και να το κάνετε να δουλέψει κάτω από Slackware. Οι πληροφορίες που αναφέρονται εδώ, παρόλαυτά, εφαρμόζονται πιθανά σε οποιαδήποτε διανομή Linux. </abstract> <toc> <sect>Εισαγωγή <p> RPM είναι τα αρχικά του "Red Hat Package Manager" και αποτελεί τη βάση της διανομής Linux της Red Hat. Η κύρια λειτουργία του είναι να εγκαθιστά και να απεγκαθιστά πακέτα. Αυτό το κείμενο ασχολείται με την εγκατάσταση του RPM σε ένα σύστημα slackware χρησιμοποιώντας επεξεργαστή Intel, αλλά οι πληροφορίες που αναφέρονται εδώ πρέπει να εφαρμόζονται σε οποιαδήποτε διανομή. Η πιο πρόσφατη έκδοση αυτού του HOWTO βρίσκεται στο <url url="http://www.threepoint.com/HOWTO/RPM+Slackware.html"> Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε το RPM-HOWTO (διαθέσιμο στο γειτονικό σας LDP mirror). Επίσης, σκεφτείτε την ιδέα να αγοράσετε το εξαιρετικό βιβλίο, Maximum RPM, του Ed Bailey από τη Red Hat Software, Inc. <sect>Αποκτήστε το λογισμικό <p> Η πιο πρόσφατη έκδοση του RPM είναι πάντα διαθέσιμη από το : <tscreen><verb> ftp.rpm.org/pub/rpm/dist/latest </verb></tscreen> Κατά το διάστημα της συγγραφής του κειμένου, η πιο πρόσφατη έκδοση ήταν η <tscreen><verb> rpm-2.4.12-1.i386.tar.gz </verb></tscreen> Παρατηρήστε το τμήμα .i386. Αυτό σημαίνει ότι είναι ένα εκτελέσιμο (binary) πακέτο για την αρχιτεκτονική της Intel, έτοιμο να το κάνετε untar και να το τρέξετε. Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο που κατεβάζετε έχει τη λέξη i386 στο όνομά του, διαφορετικά οι παρακάτω οδηγίες δε θα δουλέψουν. <sect>Εγκαταστήστε το λογισμικό <p> Ο απλούστερος τρόπος να εγκαταστήσετε το RPM είναι να χρησιμοποιήστε το διαχειριστή πακέτων που έχει το Slackware. Πρέπει να είστε root για να εγκαταστήσετε το RPM. <tscreen><verb> installpkg /home/dave/rpm-2.4.12-1.i386.tar.gz </verb></tscreen> Αντικαταστήστε, φυσικά, το /home/dave με το σωστό path του αρχείου. (ΣΗΜΕΙΩΣΗ!) Αν αυτό αποτύχει, κάντε untar το αρχείο με τις παρακάτω εντολές : <tscreen><verb> cd / ; tar zxvpf /home/dave/rpm-2.4.12-1.i386.tar.gz </verb></tscreen> Μετά, δημιουργείστε ένα κατάλογο με όνομα "rpm" κάτω από τον κατάλογο /var/lib. mkdir /var/lib/rpm Τώρα πληκτρολογήστε 'rpm --initdb' για να αρχικοποιήσετε τη βάση rpm. Αν έχουν πάει όλα καλά μέχρι αυτό το σημείο, θα έχετε πια ένα σύστημα με δυνατότητες-rpm! Eλέγξτε το εγκαθιστώντας ένα οποιοδήποτε αρχείο rpm γράφοντας 'rpm -Uvh filename.rpm' <sect>Προβλήματα (Σημαντικό!) <p> Σε πολλές εκδόσεις του RPM, το tar αρχείο δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας λάθος δικαιώματα. Αμέσως μόλις εγκαταστήσετε το RPM, ελέγξτε τα δικαιώματα στους διάφορους καταλόγους (/bin, /usr, etc). Αν τα δικαιώματα είναι 700 (drwx------), τότε μόλις συναντήσατε αυτό το πρόβλημα (bug). Για να διορθώσετε το πρόβλημα με τα δικαιώματα, τρέξτε αυτό το shell script: <code> #!/bin/sh chmod 755 /bin chmod 755 /usr chmod 755 /usr/bin chmod 755 /usr/doc chmod 755 /usr/lib chmod 755 /usr/man chmod 755 /usr/man/man8 chmod 755 /usr/share chmod 755 /usr/share/locale chmod 755 /usr/share/locale/de chmod 755 /usr/share/locale/de/LC_MESSAGES chmod 755 /usr/share/locale/pt-br chmod 755 /usr/share/locale/pt-br/LC_MESSAGES chmod 755 /usr/share/locale/sv chmod 755 /usr/share/locale/sv/LC_MESSAGES chmod 755 /usr/src </code> Μην διστάσετε να μου στείλετε E-Mail αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση. Για σχόλια, παρατηρήσεις, διορθώσεις, ενημερώσεις περί της Ελληνικής μετάφρασης αυτού του HOWTO, στείλτε email στην Βούλα Σανιδά : <htmlurl url="mailto:voulariba@hellug.gr " name="voulariba@hellug.gr "> ή στον Ευριπίδη Παπακώστα : <htmlurl url="mailto:evris@hellug.gr " name="evris@hellug.gr "> και εναλλακτικά : <htmlurl url="mailto:ep@rocketmail.com" name="ep@rocketmail.com"> <sect>Ευχαριστίες <P> Παραδέχομαι την Red Hat Software, Inc. και τον Patrick Volkerding για τις επιτυχημένες διανομές Linux. Ευχαριστώ τον Milan Kopacka (mkop5230@ss1000.ms.mff.cuni.cz) που μου έδειξε ένα καλύτερο τρόπο για την εγκατάσταση του RPM (installpkg). <sect>Πνευματική Ιδιοκτησία- Δικαιώματα <P> Αυτό το HOWTO είναι πνευματικό δικαίωμα από το 1998 του Dave Whitinger, και δίνεται δωρεάν. Μπορείτε να το επαναδιανείμετε και/ή να το αλλάξετε σύμφωνα με τους όρους της άδειας GNU General Public Licence όπως έχει εκδοθεί από την Free Software Foundation (είτε η 2η έκδοση της Άδειας, ή οποιαδήποτε νεώτερη). </article>