Linux Chinese HOWTO - Svensk Version <author> <htmlurl url="http://www.phys.ntu.edu.tw/~cwhuang/pub/" name="Chih-Wei Huang"> <tt><htmlurl url="mailto:cwhuang@phys.ntu.edu.tw" name="cwhuang@phys.ntu.edu.tw"></tt><newline> <htmlurl url="http://linux.ntcic.edu.tw/" name="Cd Chen"> <tt><htmlurl url="mailto:cdchen@linux.ntcic.edu.tw" name="cdchen@linux.ntcic.edu.tw"></tt> Svensk översättning: Linux Åkerlund, uxm165t@tninet.se <date>v1.04, 20 April 1998. Svensk översättning: 31 maj 1998. <!-- bgein on 22 November 1997 --> <!--v0.95, 8 December 1997--> <!-- svensk SGMLad version: 7 juni 1998 --> <abstract> Det här HOWTO-dokumentet beskriver metoder för att implementera kinesiska på Linux-system, tar upp de problem som man brukar stöta på på Linux/UNIX-system när man använder kinesiska, hur man får tag på, installerar och konfigurerar en uppsättning olika kinesiska program, samt tar upp arbetet för att skapa en fullständigt kinesisk miljö till Linux-systemet. </abstract> <!-- Table of contents --> <toc> <!-- Begin of document --> <!---------- Next Section ----------> <sect>Förord <sect1>Inledning <p> <bf> OBS: Jag skriver det här dokumentet för att hjälpa nybörjare. Om det inte gör det så är det <em/ditt/ problem, inte <em/mitt/! Klaga inte på att jag slösar bort din tid, för ingen behöver besvara dina frågor och ingen behöver skriva dokument för att hjälpa dig! Du har blivit varnad. </bf> Det här är ett dokument, som är del i <ref id="CLDP" name="Chinese Linux Dokumentation Project">, som introducerar framåtskridandet med att skapa ett kinesiskt Linux-system. Det speciella med det här HOWTO-dokumentet är, i sin tur, att det är det första, men också <em/det enda/, som först skrivits på kinesiska, och sedan översatts till engelska.^_^ Jag har gjort mitt bästa för att göra det här dokumentet så exakt som möjligt; jag kan dock inte själv garantera att alla operationer och konfigurationer kan utföras exakt och problemfritt på ditt system. Om några problem uppstår, eller något går förlorat, i ditt system, för att du följt exemplen i det här dokumentet, så tar <em/inte/ vi, författarna, på oss något ansvar. Det grundläggande syftet med det här dokumentet är att reducera de frågor som ställs igen och igen, på Internet, som "Varför kan jag inte mata in/läsa kinesiska?", "Varför kan jag inte konfigurera xxx?" och så vidare. Detta verkar dock vara omöjligt... <sect1>Förutsättningar <p> Skalet som används i det här dokumentet är sh/bash. Om du använder något annat system, såsom csh/tcsh, så måste du tänka på skillnaderna mellan dem. När det gäller konfigurering av miljö-variabler, t.ex., så använder man, i bash <tscreen><verb> # export TERM=vt100 </verb></tscreen> medan det i csh/tcsh ska vara <tscreen><verb> # setenv TERM vt100 </verb></tscreen> <sect1>Senaste versionen <p> Jag tillhandahåller, p.g.a. mekanismerna i SGML dokument-formatet, de följande versionerna. <itemize> <item>Ren text <item>HTML <item>PostScript <item>SGML </itemize> Du kan ladda ner dessa format från ftp-arkivet <htmlurl url="ftp://ftp.phys.ntu.edu.tw/pub/CLDP/howto-translations/" name="ftp://ftp.phys.ntu.edu.tw/pub/CLDP/howto-translations/">. Du kan också läsa de senaste versionena of det här dokumentet på nätet: <itemize> <item><url url="http://www.phys.ntu.edu.tw/˜cwhuang/pub/os/linux/CLDP/Chinese-HOWTO.html"> <item><url url="http://www.linux.org.tw/CLDP/Chinese-HOWTO.html" name="HomePage for Chinese Linux Documentation Projects"> </itemize> Engelska versioner kan du skaffa från: <itemize> <item><url url="http://sunsite.unc.edu/LDP/HOWTO/Chinese-HOWTO.html"> <item><url url="http://www.phys.ntu.edu.tw/˜cwhuang/documents/linux-howto/Chinese-HOWTO.html"> </itemize> En japansk översättning är tillgänglig från (tack till <tt/isaji@mxu.meshnet.or.jp/): <itemize> <item><url url="http://jf.gee.kyoto-u.ac.jp/JF/JF-ftp/other-formats/Chinese/Chinese-HOWTO.html"> <item><url url="ftp://ftp.kuis.kyoto-u.ac.jp/Linux/JF/other-formats/Chinese/"> </itemize> <sect1>Upphovsrätt och kungörelser <p> Upphovsrätten till det här kinesiska HOWTO-dokumentet tillhör Chih-Wei Huang <<htmlurl url="mailto:cwhuang@phys.ntu.edu.tw" name="cwhuang@phys.ntu.edu.tw">>. Du kan göra kopior, distributioner och sprida hela eller delar av dokumentet och uppmuntras väldigt mycket att följa den uppmaningen, så att fler och fler "nettare" kan få lite hjälp från det här kinesiska HOWTO-dokumentet, vad gäller icke-kommersiellt bruk. (Var vänlig ta INTE bort mitt namn från det.) För kommersiell användning, kontakta först författaren. Varumärken och program som nämns i det här dokumentet tillhör sina respektive företag eller personalen. <sect1>Mål <p> Jag hoppas att det här dokumentet kan erbjuda en komplett och själv- tillräcklig förklaring av de olika aspekterna av att använda kinesiska på Linux-system. Sådant som spelar någon roll, gällande implementationer av kinesiska under Linux, är det som gör det komplett. Detta begränsas dock av den enskildes intelligens och möjligheter, det slutgiltiga målet är nästan ett "mission impossible" (omöjligt uppdrag, övers. anm.); alltså, om det det fattas något, eller om det finns några nackdelar med det, var vänlig tala om detta för mig. <sect1>Tillkännagivanden <p> Jag vill tacka Hong Zhang <<htmlurl url="mailto:zhangh@earthlink.net" name="zhangh@earthlink.net">> för att han startade detta kinesiska HOWTO-dokument, och för att hans dokument ligger till grund för denna nya version. Jag vill också tacka Cd Chen <<htmlurl url="mailto:cdchen@linux.ntcic.edu.tw" name="cdchen@linux.ntcic.edu.tw">> för att han slutförde avdelningen <ref id="view" name="Visa och mata in kinesiska">. Översättaren, som är Frank J.S. Chen <<htmlurl url="mailto:frank63@ms5.hinet.net" name="frank63@ms5.hinet.net">>, har också förtjänat ett tack, för att han översatt detta dokument till engelska. Det är många fler som bör tackas, för att de lagt ner arbete på att göra Linux mer tillgängligt på kinesiska. Det är på grund av deras hårda arbete vi idag kan njuta av en bekväm, kinesisk miljö under Linux. <sect1>Översättarens anmärkningar -- Frank J.S. Chen <p> Det här arbetet påbörjades den 9/1-98 och avslutades 11/1-98, och jag kallar det för version 0.1, som jag alltid gör med det inledande stadiet av något. Jag uppskattar det hårda arbete, som lagts ned på den kinesiska versionen av detta dokument, för dess fina framställning, och för att det inte utelämnar några detaljer, när det gäller kinesiska saker. Ju mer jag översatt, desto mer har jag lärt mig. Efter att ha granskat de meningar jag översatt, har jag insett att många av dem inte ser ut som äkta amerikansk-engelska, eller så kallad kinesisk-stil engelska. Tja, om du är duktig inom det här området av översättning, eller är det minsta intresserad av det datavetenskapliga området, något i denna engelska artikel, såsom grammatik, stil, Linux eller kinesisk teknologi, översättning, och så vidare, så är din hjälp mycket välkommen, och jag är dig mycket tacksam. <sect1>Svenska översättarens anmärkningar -- Linus Åkerlund <p> Arbetet på denna översättning inleddes 30 maj 1998 och avslutades dagen efter. Den här svenska översättningen är baserad på den engelska, eftersom jag inte behärskar kinesiska. Om någon som kan kinesiska skulle vilja göra ett försök att rätta till de misstag som uppstått, under de två led som denna översättning utgjorts av, så skulle jag vara mycket tacksam, och ännu mera tacksamma skulle de som vill få ut information ur detta dokument vara. Som ett resultat av de stora skillnaderna som finns mellan den kinesiska och den engelska meningsbyggnaden, så kan den engelska översättningen då och då se en smula underlig ut. Dessa underligheter har jag i möjligaste mån försökt konvertera till korrekt svenska, men jag är väl medveten om att språket i det här dokumentet är under all kritik. Jag har haft vissa problem med översättningen av engelska datatermer. Jag har försökt att vara konsekvent i översättningen, men är inte säker på att jag lyckats fullt ut med detta. Vissa begrepp kan se väldigt konstruerade ut, t.ex. så använder jag "skal-program" som översättning av det engelska "shell-script" och "script". På vissa ställen har jag låtit bli att översätta vissa begrepp, t.ex. "description file", eftersom en översättning eventuellt skulle se alltför vardagsspråklig ut, och på så sätt endast skapa förvirring. På vissa ställen har jag även känt mig tvungen att ta till svengelska uttryck, såsom "webb-sajt", vilket torde vara förståeligt, men inte språkligt korrekt eller vackert. Ordet "patch" har jag lämnat som det är, då jag inte kommit på någon bra översättning, som skulle se förståelig ut. I program-beskrivningarna i Appendixet har jag endast översatt själva beskrivningarna av programmen, inte rubrikerna. På vissa ställen i dokumentet har jag känt mig tvungen att sätt in små förtydliganden, vilka står inom parenteser. <!---------- Next Section ----------> <sect>Svårigheter med att använda kinesiska på Linux-system <p> I den här avdelningen görs ett försök att göra en generell beskrivning av de möjliga problemen med att använda kinesiska under Linux; detta gör det möjligt för dig att hitta de huvudsakliga lösningarna, då du stöter på problem. De tillkortakommanden vi stöter på här uppträder faktiskt inte bara under Linux, utan även under andra system. Vidare är hela datorvärlden berörd. Om den här avdelningen inte faller dig i smaken, eller om du har bråttom med att sätta igång med det praktiska, så kan du hoppa fram till avdelningen <ref id="view" name="Visa och mata in kinesiska">! Som vi alla vet är ett kinesiskt ord, i datorer, sammansatt av två bytes. De mest populära kodnings-formaten inkluderar BIG5-koderna, vilka används i Taiwan, och GB-koderna, som används i det huvudsakliga Kina. Den första byten är större än det numeriska värdet 128, alltså vad vi kallar icke-ASCII-kod. (ASCII-koder är koder som är mindre än 128.) Ja! Och? Här kommer poängerna! P.g.a. olika sorters anledningar så tog många program, förr i tiden, inte hänsyn till möjligheten av icke-ASCII- koder, som en del av data-inmatningen. Dessa sorters program antar att alla data, som preparerats för bearbetning är begränsad till ASCII-kodernas omfång, och det värsta är, att när de stöter på icke-ASCII-koder, så leder förutsättningen av deras icke- existens till att de avkortas, vilket oftast görs genom att den åttonde biten tas bort. Det här är det så kallade "8-bit clean problem". Ditt program, t.ex., tar alltid för givet att det du matar in endast består av sju-bitars ASCII-koder. När du skriver in kinesiska ord, tas den åttonde bitten bort, så att indatan, i de fall den består av kinesiska tecken, kommer att bli korrupt. Kommunikationsprogram, på Internet, kan oftast bara skicka sju-bitars koder. Ett notoriskt exempel är <tt/sendmail/. <tt/sendmail/ kan bara skicka och ta emot sju-bits meddelanden, vilket har lett till många udda kodnings- metoder, kodningen av vilka orsakar stora störningar hos mottagaren, vilket kännetecknar postande av kinesiska e-brev (som uuencode, base64, QP osv.). (Ganska ofta tänker jag för mig själv, att om de som hittade på e-post kunde ha varit lite mera framsynta, så skulle vi kanske haft mycket mindre problem än vad vi har idag.) Det här problemet verkar vara mycket mera komplicerat på Internet. Även om du och dina mottagare har era maskiner, med <tt/sendmail/, inställda för att kunna hantera kinesiska meddelanden, så kan mottagaren få korrupta e-brev i alla fall. Detta beror på att e-brevet, innan det når sin destination, passerar flera servrar på Internet; om en enda av dessa servrars <tt/sendmail/ klipper av den åttonde biten, så förstörs e-brevet. Med program baserade på klient/server-arkitekturen kanske problemet är på klient-sidan, eller på server-sidan, eller på båda. Applikationer som inte är kapabla att identifiera kinesisk kodning är också ett stort problem, frånsett deras problem att handskas med data som inte är ASCII-kod. Detta beror på att de flesta program (även om de klarar av att handskas med åtta-bitars data) ser ett kinesiskt ord som två individuella bytes. Under vissa förhållanden skapar inte detta några problem, men på vissa punkter kan det leta till beklagliga katastrofer. Applications which are incapable of identifying the Chinese encoding are also a major problem, apart from being unable to deal with non-ASCII codes' data. That is, most programs(even if they can deal with 8-bit data accurately) all take a Chinese word as two individual bytes. This won't cause problems under some conditions, but it will show an unfortunate disaster under some spots. Det mest uppenbara problemet är att även om du t.ex. kan mata in kinesiska ord ordentligt, men hela ordet delas upp i två delar, så kan endast en byte (kolumn) tas bort med backspace-tangenten, och den överblivna halvan blir en korrupt kod, om du försöker ta bort ett helt ord, genom att trycka backspace en enda gång. Ett vidare problem är att en texteditor kan byta till ny rad mitt i ett kinesiskt ord, vilket gör koderna korrupta, eller den kan tro att en lång kinesisk mening är som en lång engelsk mening, och låter bli att börja på en ny rad, vilket gör skärmbilden ful och kaotisk. Det finns ännu värre problem! Vissa kinesiska ord innehåller speciella koder, vilka korresponderar till någon speciell mening. Dessa koder kan göra att vissa program producerar allvarliga fel, eller till och med kraschar, då de stöter på dessa koder. Nedan ska vi försöka framföra några bestämda metoder, vilka dock är delvisa, icke kompletta och även otillfredsställande. Endast när all mjukvara kan klara av kinesiska, kan kanske dessa problem lösas fullständigt. Dock, fler och fler program har lagt märke till nödvändigheten av internationalisering, t.ex. så kan de flesta servrars <tt/<ref id="sendmail" name="sendmail">/-program nu klara av åtta-bits e-brev exakt; det är inte bara kinesiska e-brev som behöver åtta-bits tecken, utan även många multi-media e-brev behöver åtta bitar. <ref id ="other" name="Massor av program"> behöver inte längre några modifikationer alls, eller behöver bara konfigureras korrekt, för ändamålet att läsa kinesiska. Samtidigt är det fler och fler som hänger sig åt att framställa kinesisk mjukvara. Låt oss vänta och hoppas. <!---------- Next Section ----------> <sect>Var får man tag på kinesisk mjukvara? <p> <sect1>Webbsidor med kinesisk mjukvara <p> Det mesta av den kinesiska mjukvara som beskrivs i detta dokument kan hämtas hem från nedanstående ställen: <itemize> <item><url url="ftp://linux.cis.nctu.edu.tw/"> <item><url url="ftp://linux.csie.nctu.edu.tw/pub/chinese/"> <item><url url="ftp://chinese.linux.org.tw/pub/Chinese/"> <item><url url="ftp://NCTUCCCA.edu.tw/Chinese/ifcss/software/"> <item><url url="http://cnapps.ifcss.org/"> <item><url url="http://irpslibrary.ucsd.edu/software/chinese_software/index.html"> </itemize> <sect1>Använda Archie <p> Det är vanligt att frågor såsom "Var kan jag hitta xxx?" dyker upp på Internet. Det finns faktiskt ett väldigt bra hjälp-program, Archie, för att söka efter mjukvara du behöver. Gå till <htmlurl url="http://archie.edu.tw/archie.html" name="http://archie.edu.tw/archie.html">, och skriv sedan in namnet på den mjukvara du söker efter. Om du till exempel skulle vilja ha tag på <tt/xcin/, skriv bara in "xcin", och du kommer få upp all xcin-relaterad mjukvara på skärmen. Sen är det bara att välja närmaste ställe att ladda ned den mjukvara du vill ha. Mer detaljerade exempel kan du hitta på Archies hemsida. Du kan även använda text-läge. <tt/telnet/ta <tt/archie.edu.tw/ och logga in som <tt/archie/, skriv sedan in <tt/prog FILENAME/, så här: <tscreen><verb> Archie > prog xcin-2.1d.tar.gz # Search type: sub. # Your queue position: 1 # Estimated time for completion: 5 seconds. working... = Host linux.cis.nctu.edu.tw (140.113.166.117) Last updated 08:47 27 Nov 1997 Location: /packages/chinese/xcin FILE -rw-r--r-- 1106789 bytes 08:58 25 Jul 1997 xcin-2.1d.tar.gz </verb></tscreen> <!---------- Next Section ----------> <sect>Visa och mata in kinesiska<label id="view"> <p> För kinesiska DOS- eller Windows95-system, så behöver du inte titta på den här avdelningen. Dock, om du har ett Linux-system, så är konfiguration definitivt nödvändig, om du vill ha ett kinesiskt system. <!---------- by Cd Chen ----------> <sect1>xcin+crxvt <p> Det är sannerligen riktigt att man kan använda en kombination av xcin och crxvt som en väg till att lösa problemen med kinesisk in-ut-hantering, om man är bekant med X Window system. Xcin, i kombination med X Window Chinese Input, är ett system för kinesisk indata, som körs under X. Eftersom xcin använder sig av en klient/server-modell, är allt du behöver göra att starta ett xcin-fönster, så att du kan manipulera ett flertal crxvt virtuella terminaler under samma fönster, vilket kräver mycket små resurser. Det ger också möjlighet att använda diverse indata-program, såsom Wang-Hsing eller "natural input" (naturlig indata, övers. anm.), vilket kan välja matchande ord själv. Under tidigare stadier av utvecklingen behövde man "the ETen Chinese System", innan man kunde installera xcin, för att konvertera typsnitt och tabeller för att passa i xcin. Efter att Tung-Han Hsieh <<htmlurl url="mailto:thhsieh@twclx.phys.ntu.edu.tw" name="thhsieh@twclx.phys.ntu.edu.tw">> blev ansvarig för den frivilliga utvecklingen av xcin, har detta fruktansvärda problem blivit löst! Den nyaste versionen är för tillfället 2.3.02. Detta är dock en beta- version. Vill du ha en mer stabil version, använd xcin-2.1d. <sect2>Skaffa mjukvaran <p> Ladda ned källkoden till xcin från nedanstående ftp-arkiv: <quote> <htmlurl url="ftp://linux.cis.nctu.edu.tw/packages/chinese/xcin/xcin-2.1d.tar.gz" name="ftp://linux.cis.nctu.edu.tw/packages/chinese/xcin/xcin-2.1d.tar.gz"><newline> <htmlurl url="ftp://linux.cis.nctu.edu.tw/packages/chinese/xcin/xcin-2.3.02.tar.gz" name="ftp://linux.cis.nctu.edu.tw/packages/chinese/xcin/xcin-2.3.02.tar.gz"> </quote> <sect2>Installering av xcin <p> Först behöver du ha xcin-2.3.02.tar.gz tillgänglig, för att installera xcin version 2.3.02, sedan kan du packa upp den i vilken katalog du vill: <tscreen><verb> # tar xzvf xcin-2.3.02.tar.gz .... # cd xcin-2.3.02 # ./configure Följ instruktionerna på skärmen, för att modifiera de olika alternativen, ett efter ett.) # make # make install </verb></tscreen> Nu har du avslutat installationen av xcin version 2.3.02. Du kan också skaffa samma version av xcin, xcin-2.3.02.i386.rpm, för RedHat, vilken Cd Chen är ansvarig för: <quote> <htmlurl url="ftp://linux.ntcic.edu.tw/personal/cdchen/Chinese-RedHat-Packages/XCIN/RPMS/xcin-2.3.02-1.i386.rpm" name="ftp://linux.ntcic.edu.tw/personal/cdchen/Chinese-RedHat-Packages/XCIN/RPMS/xcin-2.3.02-1.i386.rpm"> </quote> Installera det genom att skriva: <tscreen><verb> # rpm -Uvv xcin-2.3.02-3.i386.rpm </verb></tscreen> <sect1>yact <p> Yact är ett system för att visa och mata in kinesiska tecken i textläge (i konsollen). Den stora skillnaden mot chdrv är att yact använder din dators grafikkort genom svgalib. Om inte svgalib har information om ditt grafikkort, kommer du antagligen inte att kunna använda yact under Linux. Det bästa med yact är att typsnitten har en upplösning på 24x24 punkter, och ser mycket bättre ut än andra kinesiska inmatningssystem för konsollen. Det klarar även av scrollning av sidor mycket bättre än andra program. Den senaste versionen av yact är för tillfället yact-p4. Du kan skaffa yact ifrån: <quote> <htmlurl url="ftp://linux.cis.nctu.edu.tw/packages/chinese/yact/yactp4.tar.gz" name="ftp://linux.cis.nctu.edu.tw/packages/chinese/yact/yactp4.tar.gz"> </quote> Att konfigurera yact är också mycket enkelt. Efter att du har skaffat källkoden, packa upp den och kontrollera att Makefilen är korrekt, skriv sedan "make all" vid skal-prompten, för att installera alla filer. Läs README-filen för mer detaljerad information. Nästa steg är att konfigurera typsnitten. Yact använder HBF-typsnitt, men dessa typsnitt finns inte med i yact-paketet, vilket innebär att du måste ta några extra steg för att få tag på dem. Att använda ETen Chinese System är en rekommendation från upphovsmannen till dessa typsnitt. Kopiera HBF-typsnittens "description file" <tt>et24.hbf</tt> till yacts typsnitts-katalog, <tt>/usr/local/lib/yact</tt>, och byt namn på den till <tt/hzfont.hbg/. Kopiera sedan STDFONT.24, SPCFSUPP.24, SPCFONT.24 och ASCFONT.24 till katalogen <tt>/usr/local/lib/yact</tt> och byt namn på ASCFONT.24 till <tt/12x24/. De fria HBF-typsnitten är också tillgängliga. Byt namn på dessas 256 ASCII typsnitt till <tt/12x24/ och namnet på GBH-typsnittens "description file" till <tt/hzfont.hbf/. Placera både "description file" och typsnitts-filerna i <tt>/usr/local/lib/yact</tt>, sen ska allt fungera. <sect1>bcs16 <p> Eftersom yact behöver svgalib, med en upplösning på 1024x768 punkter, för att fungera, så kan inte de utan ET4000-kort få det att fungera, vilket gör att de inte är fullt nöjda med sitt kinesiska system. Bcs16 är en modifierad version av yact, som tar hand om dessa nackdelar. Det behöver bara en upplösning på 640x480, vilket man kan få med de flesta grafikkort. Hämta bsc16 från följande ställe: <quote> <htmlurl url="ftp://linux.cis.nctu.edu.tw/packages/chinese/bcs/bcs007a.tgz" name="ftp://linux.cis.nctu.edu.tw/packages/chinese/bcs/bcs007a.tgz"> </quote> Installering <itemize> <item>Packa upp och kompilera enligt det följande: <verb> # tar zxvf bcs007a.tgz # cd bcs16 # make # cp bcs16 /usr/local/bin </verb> <item>Bcs16 använder yacts indata-tabeller som standard, varför du först måste installera och konfigurera yact, för att få bcs16 att fungera. Version 0.05 och senare har dock stöd för individuell Boshiamy-indata, så om du inte behöver någon annan sorts inmatning, som finns i yact, så behöver du inte installera yact först. Hämta bara Boshiamy- tabellen, <tt/liubig5.tab/, DOS-versionen, och lägg den i <tt>/usr/local/lib/yact</tt>. <item>Lägg filerna under <tt/data/-katalogen <tt>/usr/local/lib/yact</tt>, och lägg även dit typsnitts-filerna <tt/spcfont.15/, <tt/spcfsupp.15/ och <tt/stdfont.15/. <item>Om du vill ha GB-koder eller japanska eller koreanska, skaffa typsnitten <tt/cclib.16.gz/, <tt/cclib16a.gz/, <tt/jis.16.gz/ och <tt/ksc.16.gz/ från nedanstående ftp-arkiv och packa upp dem i <tt>/usr/local/lib/yact</tt>: <quote> <htmlurl url="ftp://nctuccca.edu.tw/Chinese/ifcss/software/fonts/" name="ftp://nctuccca.edu.tw/Chinese/ifcss/software/fonts/"> </quote> <item>Om du har filer för skapande av typsnitt, eller en uppsättning "Sea-fonts", så kan du kopiera dem till <tt>/usr/local/lib/yact/usrfont.15m</tt> också. <item>Kör <tt/bcs16/. Tryck <tt/Alt-H/ för att få mer detaljerade instruktioner. </itemize> Skaparen av bcs16 är <htmlurl url="mailto:cnoize.bbs@bbs.cis.nctu.edu.tw" name="cnoize.bbs@bbs.cis.nctu.edu.tw">. <sect1>chdrv <p> chdrv är ett kinesiskt emulator-program för att visa och mata in kinesiska under konsollen. Eftersom chdrv måste ha direkt tillgång till tty-enheten så måste det startas av root. chdrv underhålls nu av <htmlurl url="http://formosa.iis.sinica.edu.tw/~wycc/" name="Yu-Chung Want"> <<htmlurl url="mailto:wycc@iis.sinica.edu.tw" name="wycc@iis.sinica.edu.tw">>, och den senaste versionen är chdrv-1.0.10. <sect2>Skaffa chdrv <p> Du kan hämta det från: <quote> <htmlurl url="ftp://linux.cis.nctu.edu.tw/packages/chinese/chdrv/" name="ftp://linux.cis.nctu.edu.tw/packages/chinese/chdrv/"> </quote> Hämta källkods-paketet, chdrv-1.0.10.tar.gz, binär-paketet, chdrvbin-1.0.10.tar.gz, och typsnitts-paketet, chdrvfont.tar.gz. <sect2>Installering av chdrv <p> Packa upp den komprimerade binär-filen: <tscreen><verb> # tar xvzf chdrvbin-1.0.10.tar.gz # mv chdrvfont.tar.gz chdrv-1.0.10/ # cd chdrv-1.0.10 </verb></tscreen> Läs installerings-instruktionerna i filen <tt>INSTALL.1.0</tt> och modifiera <tt>install</tt>-filen. Om du vill att shadow-lösenord ska fungera så måste du ändra på inställningarna i <tt>chinese.conf</tt>. Ta bort kommentaren på raden: <verb> LOGINPROGRAM /bin/telnet </verb> Kommentera den här raden: <verb> LOGINPROGRAM /bin/login </verb> Nu kan du köra installerings-skal-programmet: <tscreen><verb> # ./installbin </verb></tscreen> <sect1>cxterm <p> cxterm är en kinesisk virtuell terminal, som körs under X Window system. Det är det äldsta programmet för att visa och mata in kinesiska i en virtuell terminal, och den kommer med flera kodnings-format för kinesiska, BIG5-koder, GB-koder, HZ-koder osv. Eftersom varje cxterm som öppnas måste ladda in kinesiska data i minnet, går det åt en hel del system-resurser, för att köra det. <sect2>Skaffa cxterm <p> Den senaste versionen är 5.0.p3 och filen heter <tt>cxterm5.0.p3.tar.gz</tt>, vilken innehåller både cxterm-koder och kinesiska typsnitt. Du kan hämta den från: <quote> <htmlurl url="ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/x-win/cxterm/" name="ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/x-win/cxterm/"> </quote> Du kan även hämta en rpm från <tt/ftp.redhat.com/: <tt/cxterm-color-5.0p3-1.i386.rpm/, <tt/cxterm-color-big5-5.0p3-1.i386.rpm/, <tt/cxterm-color-gb-5.0p3-1.i386.rpm/. <quote> <htmlurl url="ftp://ftp.redhat.com/pub/contrib/hurricane/i386/" name="ftp://ftp.redhat.com/pub/contrib/hurricane/i386/"> </quote> <sect2>Installering av cxterm <p> Packa upp paketet: <tscreen><verb> # tar -xvzf cxterm5.0.p3.tar.gz </verb></tscreen> Den ovanstående instruktionern kommer att skapa en ny katalog, som heter <tt>cxterm-5.0</tt>. Skriv sedan följande: <tscreen><verb> # cd cxterm-5.0 # ./config.sh </verb></tscreen> Du måste logga in som root för att köra "<tt>./config.sh</tt>", om du vill att alla användare av systemet ska kunna köra cxterm. Sen kan du avsluta installeringen genom att utföra följande: <verb> 0. Read COPYRIGHT Notice 1. Compile, Install, and Configure "CXTERM 5.0" in One Step 2. Compile cxterm (not to install) 3. Install cxterm (after successful compilation in 2) 4. Install additional Chinese font(s) for your X window 5. Configure your account for using cxterm (after installation in 3) x. Exit Please choose (0/1/2/3/4/5/x) : </verb> Om du vill att allt ska utföras automatiskt, så välj alternativ <tt>1</tt>, och skriv sedan in namnet på den katalog där du vill spara cxterm. Om du frågar mig, så skulle jag rekommendera <tt>/usr/local/chinese</tt>. Två typer av kinesiska typsnitt kommer med detta paket, om du väljer alternativ <tt/1/ och <tt/3/ går hela installeringen automatiskt. Du kan även välja alternativ <tt/4/, för att installera extra typsnitt. Efter att du installerat <tt>cxterm</tt>, måste du lägga <tt>cxterm</tt> och <tt>CXterm</tt> i en katalog i din sökväg: <tscreen><verb> # export PATH=$PATH:/usr/local/chinese/bin </verb></tscreen> <tt>CXterm</tt> är bara ett skal-program, för att ladda resurser för X och cxterm. Om du vill använda GB-koder, använd följande kommando: <tscreen><verb> # CXterm -gb </verb></tscreen> Annars, om du vill använda BIG5-koder, använda detta kommando: <tscreen><verb> # CXterm -big5 </verb></tscreen> <sect2>Färg-patch för cxterm <p> På <tt><htmlurl url="ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/x-win/cxterm" name="ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/x-win/cxterm"></tt> kan du hämta en färg- patch för cxterm. Om du använder denna patch kan du använda ANSI-färger i cxterm. Om vi förutsätter att du har placerat original-filerna för cxterm i <tt>/tmp/cxterm-5.0</tt>, så kan du skriva: <tscreen><verb> # cp cxterm-5.0.p3-color.patch.gz /tmp # gzip -d cxterm-5.0.p3-color.patch.gz # patch < cxterm-5.0.p3-color.patch # cd cxterm-5.0 # ./config.sh </verb></tscreen> <sect1>XA (Xcin Anywhere)<label id="xa"> <p> XA är ett litet verktyg, vilket låter dig skriva kinesiska ord, med xcin, under alla vanliga X-baserade program. XA är en förkortning för Xcin Anywhere. Om du använder XA, tillsammans med XCWin (eller XA+CV), så kan du åstadkomma en miljö som låter dig använda kinesiska, även i program som inte stödjer kinesiska. Alltså, xterm blir helt naturligt cxterm-lik. Tufft, eller hur? XA är dock extremt instabilt, och du måste själv ta ansvar för riskerna, om du väljer att testa det. Som med det mesta andra, så måste du ha xcin installerat, innan du kan få XA att fungera. Du kan plocka hem XA från: <quote> <htmlurl url="ftp://linux.cis.nctu.edu.tw/packages/chinese/xcin/XA/" name="ftp://linux.cis.nctu.edu.tw/packages/chinese/xcin/XA/"> </quote> Packa upp paketet. Kör <tt>./configure</tt> för att skapa <tt>mk</tt> och <tt>config.h</tt>, som behövs vid kompileringen, genom att använda <tt>./mk</tt>. Om det fungerar, skriv in <tt>./mk test xterm</tt>, för att kolla om xcin kan anropas och skriva kinesiska under xterm. Om inga problem uppstår, kopiera <tt/wrap.so/ till <tt>/usr/local/lib</tt>, enligt följande syntax: <tscreen><verb> # LD_PRELOAD=/usr/local/lib/wrap.so netscape & </verb></tscreen> Sen är det bara att följa den vanliga metoden, som du använder i xcin. Skaparen av XA är<htmlurl url="mailto:weijr.bbs@bbs.ntu.edu.tw" name="weijr.bbs@bbs.ntu.edu.tw">. <sect1>Nya inmatningar <p> För tillfället finns det två vanliga format för inmatnings-tabeller, nämligen <tt/tit/ och <tt/cin/, vilka båda är rena text-format. (Det innebär att du kan modifiera dem direkt från en editor.) De flesta kinesiska system kommer dock med speciella verktyg för att byta ut ren text mot speciella binär-format, för att snabba upp söknings-metoderna. Innan du konfigurerar vissa indata måste du först använda <tt/tit/, <tt/cin/ eller format för modifiering. Jag kommer att ta Bo-Shia-My-inmatning som ett exempel, för att visa hur man kan lägga till det under olika sorters kinesiska system. Indata-tabellerna kan du hitta på: <tt><htmlurl url="ftp://ftp.cis.nctu.edu.tw/UNIX/Chinese/Boshiamy/" name="ftp://ftp.cis.nctu.edu.tw/UNIX/Chinese/Boshiamy/"></tt>. Andra tit-filer finns också tillgängliga från: <tt><htmlurl url="ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/x-win/cxterm/dict/" name="ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/x-win/cxterm/dict/"></tt>. <sect2>xcin <p> Använd hjälp-programmet <tt/cin2tab/, vilket kommer med xcin, för att göra om en <tt/cin/-tabell till en <tt/tab/-tabell. <tscreen><verb> # cin2tab boshiamy.cin </verb></tscreen> Detta kommer att producera två filer: <tt/boshiamy.tab/ och <tt/boshiamy.tab.rev/. Lägg dem i xcin-katalogen och aktivera xcin: <tscreen><verb> # xcin -in9 boshiamy.tab </verb></tscreen> För att använda Bo-Shia-My-inmatning, tryck <tt/Ctrl-Alt-9/. <sect2>yact & bcs16 <p> Yact använder sig av cit version 2, samma som cxterm. Du kan använda <tt/tit2cit/, vilket kommer med yact, för att omvandla mellan <tt/boshiamy.tit/ och <tt/cit/. Flytta <tt/boshiamy.cit/ till <tt>/usr/local/lib/yact</tt> och gör en symbolisk länk till den: <tscreen><verb> # ln -s boshiamy.cit 9 </verb></tscreen> Precis som i xcin kan du trycka <tt/Ctrl-Alt-9/ för att starta Bo-Shia-My-inmatning. <sect2>chdrv <p> Lägg först <tt/boshiamy.tbl/ i <tt>/usr/local/lib/chinese</tt>. Modifiera sedan <tt>/etc/chinese.conf</tt>, genom att lägga in den följande sektionen, <tt/INPUT/, i den: <code> BEGIN INPUT PHONETIC /usr/local/lib/chinese/phone.def MULTI /usr/local/lib/chinese/boshiamy.tbl END INPUT </code> Avslutningsvis, använd verktyget <tt/chconfig/, vilket kommer med chdrv, för att aktivera ändringarna i <tt>/etc/chinese.conf</tt>. <sect2>cxterm <p> Omvandla <tt/boshiamy.tit/ till <tt/cit/ eller <tt/citnf/, med <tt/tit2cit/, som kommer med cxterm, ändra sedan i <tt/.Xdefaults/, för att sätta en tangentkombination för Bo-Shia-My-inmatning. Konsultera den tekniska dokumentationen som kommer med cxterm, för mer information om installering och implementering i detalj. <!---------- by Cd Chen ----------> <sect1>Problem med inmatning<label id="input"> <p> När du lyckats etablera ett kinesiskt system har du redan lyckats visa kinesiska tecken, på din bildskärm, under Linux. Dock, när du försöker använda en kinesisk editor kommer du att finna att ditt Linux-system bara kan visa kinesiska tecken, det kan inte ta emot inmatning av kinesiska tecken. Du måste själv ändra på två saker för att få Linux att acceptera både in- och utmatning av kinesiska, om du vill göra något åt dessa problem. Först och främst måste du lägga till en "locale"- inställning till ditt skals profile-fil (läs locale mini-HOWTOn, för information om locale). Vidare så måste du lägga till vissa inställningar i din <tt/.inputrc/-fil, i din hemkatalog, för att få inmatningen att fungera. (Om du inte har en <tt/.inputrc/-fil i din hemkatalog, så lägg till en sådan själv.) Nedan kommer de inställningar som bör göras i skalets profile-fil och <tt/.inputrc/, för att de ska fungera globalt (bara som referens, dock): Bash-skalet: lägg till följande i <tt>/etc/profile</tt>: <code> stty cs8 -istrip stty pass8 export LANG=C export LC_CTYPE=iso-8859-1 </code> Tcsh-skalet: lägg till följande i <tt>/etc/csh.login</tt> eller <tt>/etc/csh.cshrc</tt>: <code> stty cs8 -istrip stty pass8 setenv LANG C setenv LC_CTYPE iso-8859-1 </code> Lägg till följande till filen <tt/.inputrc/ i din hemkatalog: <code> set convert-meta off set output-meta on </code> Slutligen kan du skapa en text-fil, vilken innehåller kinesiska ord, och använda <tt/grep/ för att leta i den. Om grep kan hitta något exakt, så innebär det att ditt Linux-system nu kan arbeta med kinesiska ord. <!---------- Next Section ----------> <sect>Kinesiskt X Window system <p> X-Window-systemet är ett mjukvaru-paket med ett kraftfullt grafiskt användargränssnitt, som körs under UNIX-system. XFree86 är en modifierad, fri version av MIT X Window System. <sect1>CXWin<label id="cxwin"> <p> Det kinesiska X, förkortat CXWin, är en patch för XFree86, vilken gör att X kan visa kinesiska tecken. Skaparen av denna patch är <url url="mailto:srlee@csie.nctu.edu.tw" name="srlee">. CXWin stödjer endast BIG5-kodning för tillfället, och ger dig kinesiska "pop-up-menyer", kinesiska titlar på fönstren och gör att ett stort urval av fönsterhanterare och program kan visa kinesiska tecken. <sect2>Hur får man tag på det? <p> Du kan hämta CXWin 3.3 från detta ftp-arkiv: <quote> <htmlurl url="ftp://linux.cis.nctu.edu.tw/packages/X/Xserver/CXwin/3.3/" name="ftp://linux.cis.nctu.edu.tw/packages/X/Xserver/CXwin/3.3/"> </quote> Om du använder XFree86 3.2, kan du hämta en Linux-version i ELF-format, av version 3.2: <quote> <htmlurl url="ftp://linux.cis.nctu.edu.tw/packages/chinese/CXwin/binaries/" name="ftp://linux.cis.nctu.edu.tw/packages/chinese/CXwin/binaries/"> </quote> Allt du behöver göra är att hämta den X-server som korresponderar med din egen. T.ex., om ditt grafikkort matchar <tt/XF86_SVGA/, hämta bara <tt/XF86_SVGA.gz/. <tt/XF86_SVGA.gz/ bör fungera korrekt med de flesta grafikkort. Om ditt system är rpm-kompatibelt så kan du hämta det senaste CXWin, 3.3.1., som rpm: <quote> <htmlurl url="ftp://linux.cis.nctu.edu.tw/packages/X/Xserver/CXwin/3.3.1/" name="ftp://linux.cis.nctu.edu.tw/packages/X/Xserver/CXwin/3.3.1/"> </quote> <sect2>Patchar <p> Du kan hämta patcharna från samma ställe, för att själv kompilera binär- filer, om du har källkoden till XFree86. <sect2>Installering <p> Kolla upp att du har dessa "shared libraries", om du har valt att använda CXWin 3.3 (du kan använda <tt/ldconfig -p/ för att se efter): <tscreen><verb> libm.so.5 => /lib/libm.so.5.0.6 libdl.so.1 => /lib/libdl.so.1.7.14 libc.so.5 => /lib/libc.so.5.3.12 </verb></tscreen> Om du har valt CXWin 3.2, så behöver du libc version 5.2.18 eller senare. Packa först upp den gzippade filen: <tscreen><verb> # gzip -d XF86_SVGA.gz </verb></tscreen> Flytta den ursprungliga X-servern, som root-identifikation: <tscreen><verb> # cd /usr/X11R6/bin # mv XF86_SVGA XF86_SVGA_BACKUP </verb></tscreen> Placera den uppackade CXWin på samma ställe och skapa en adekvat symbolisk länk: <tscreen><verb> # mv /tmp/XF86_SVGA /usr/X11R6/bin # chown root.bin XF86_SVGA # chmod 4755 XF86_SVGA # ln -sf XF86_SVGA X </verb></tscreen> Om du har valt att hämta ett rpm-paket, så är allt du behöver göra att skriva: <tscreen><verb> # rpm -Uvv XFree86-SVGA-3.3.1-1c.i386.rpm </verb></tscreen> CXWin behöver följande fyra BIG5-typsnitt för att fungera normalt: <tt/taipei15/, <tt/taipei16/, <tt/taipeik20/ och <tt/taipeik24/. Installera dessa kinesiska typsnitt i överensstämmelse med metoden i nästa avsnitt. <sect1>Installering av kinesiska typsnitt<label id="xfont"> <sect2>Var får man tag på dessa typsnitt? <p> Du kanske redan har installerat några kinesiska typsnitt. Är det GB- typsnitt, så kan du hitta dem på följande sätt: <tscreen><verb> # xlsfonts | grep gb -cclib-song-medium-r-normal--0-0-72-72-c-0-gb2312.1980-1 -cclib-song-medium-r-normal--16-160-72-72-c-160-gb2312.1980-1 -isas-fangsong ti-medium-r-normal--0-0-72-72-c-0-gb2312.1980-0 -isas-fangsong ti-medium-r-normal--16-160-72-72-c-160-gb2312.1980-0 -isas-song ti-medium-r-normal--0-0-72-72-c-0-gb2312.1980-0 -isas-song ti-medium-r-normal--16-160-72-72-c-160-gb2312.1980-0 -isas-song ti-medium-r-normal--24-240-72-72-c-240-gb2312.1980-0 hanzigb13fs hanzigb13st hanzigb16fs hanzigb16st hanzigb24st </verb></tscreen> De sista fem typsnitten fungerar som alias åt de fem andra. För att se efter vilka BIG5-typsnitt du har installerade, använd: <tscreen><verb> # xlsfonts | grep big5 -kc-kai-medium-r-normal-fantizi-0-0-75-75-c-0-big5.eten.3.10-1 -kc-kai-medium-r-normal-fantizi-20-200-75-75-c-200-big5.eten.3.10-1 -kc-kai-medium-r-normal-fantizi-24-240-75-75-c-240-big5.eten.3.10-1 -kc-ming-medium-r-normal-fantizi-0-0-75-75-c-0-big5.eten.3.10-1 -kc-ming-medium-r-normal-fantizi-15-150-75-75-c-160-big5.eten.3.10-1 -kc-ming-medium-r-normal-fantizi-24-240-75-75-c-240-big5.eten.3.10-1 -uw-ming-medium-r-normal-fantizi-0-0-75-75-c-0-big5.eten.3.10-1 -uw-ming-medium-r-normal-fantizi-16-160-75-75-c-160-big5.eten.3.10-1 -uw-ming-medium-r-normal-fantizi-20-200-75-75-c-200-big5.eten.3.10-1 -uw-songti-medium-r-normal-fantizi-0-0-75-75-c-0-big5.eten.3.10-1 -uw-songti-medium-r-normal-fantizi-20-200-75-75-c-200-big5.eten.3.10-1 -uw-songti-medium-r-normal-fantizi-24-240-75-75-c-240-big5.eten.3.10-1 </verb></tscreen> Du kan hitta alla dessa typsnitt på detta ftp-arkiv: <tt><htmlurl url="ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/fonts/" name="ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/fonts/"></tt> Detta förutsatt att du inte redan har dem alla installerade, eller att du vill ha fler av dem. Typsnitten i <tt>gb/bdf/</tt> är GB-typsnitt, medan de i <tt>big5/bdf/</tt> är BIG5-typsnitt. <sect2>Installering av X-typsnitt <p> Vi förutsätter att du redan har ett BIG5-typsnitt, <tt>eb5-24k2.bdf.gz</tt>, och ett GB-typsnitt, <tt>gc24st.bdf.gz</tt>. Vad du måste göra först är att förvandla dem till <tt>.pcf</tt>-format: <tscreen><verb> # gzip -cd eb5-24k2.bdf.gz | bdftopcf -t > eb5-24k2.pcf # gzip -cd gb24st.bdf.gz | bdftopcf -t > gb24st.pcf # compress *.pcf </verb></tscreen> Installera dem sedan under <tt>/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc</tt>: <tscreen><verb> # mv *.pcf.Z /usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/ # cd /usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc # mkfontdir . </verb></tscreen> Nu bör <tt>fonts.dir</tt> innehålla de följande två raderna: <tscreen><verb> eb5-24k2.pcf.Z -kc-kai-medium-r-normal-fantizi-24-240-75-75-c-240-big5.eten.3.10-1 gb24st.pcf.Z -isas-song ti-medium-r-normal--24-240-72-72-c-240-gb2312.1980-0 </verb></tscreen> Du kan skapa alias för dessa typsnitt, för fördelen att du spar tid då du använder kinesiska program. Lägg till följande två rader i <tt>fonts.alias</tt>: <tscreen><verb> gb24st "-isas-song ti-medium-r-normal--24-240-72-72-c-240-gb2312.1980-0" taipeik24 "-kc-kai-medium-r-normal-fantizi-24-240-75-75-c-240-big5.eten.3.10-1" </verb></tscreen> Sedan måste du säga åt X-servern att ladda om denna konfiguration: <tscreen><verb> # xset fp rehash </verb></tscreen> Om allt fungerar så kan du nu använda de nya typsnitten: <tscreen><verb> # cxterm -GB -fn 12x24 -fh gb24st & </verb></tscreen> Du kan även placera de här typsnitten i andra kataloger, t.ex. <tt>/usr/X11R6/lib/X11/fonts/chinese</tt>. För att detta ska fungera måste du, i filen <tt>/etc/XF86Config</tt>, i avdelningen "Files", lägga till: <tscreen><verb> FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/chinese/" </verb></tscreen> Nästa gång du startar X kan du använda de här filerna, utan problem. <sect2>Omvandling från andra typsnitt till X-typsnitt <p> TTF2BDF är ett program, skrivet av lwj, som låter dig omvandla TTF- typsnitt från Windows, till BDF-typsnitt. Du kan hämta det från: <quote> <htmlurl url="ftp://linux.cis.nctu.edu.tw/packages/chinese/TTF2BDF.EXE" name="ftp://linux.cis.nctu.edu.tw/packages/chinese/TTF2BDF.EXE"> </quote> Det är ett Win32-program, så du måste alltså köra det under Windows 95 eller NT. Nästa steg är att omvandla BDF till PCF, så att du kan använda typsnitten under X. (Du kan använda BDF direkt under X; men BDF-typsnitt är större än PCF, varför PCF torde vara ett bättre val.) <tscreen><verb> # bdftopcf -t < ming.bdf > ming.pcf </verb></tscreen> Du kan även omvandla HBF-typsnitt till BDF och PCF. På följande ftp- arkiv finns ett verktyg för att sköta denna omvandling: <quote> <htmlurl url="ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/fonts/utils/hbf.tar.gz" name="ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/fonts/utils/hbf.tar.gz"> </quote> <tscreen><verb> # hbftobdf ccfs24.hbf > ccfs24.bdf # bdftopcf -t < ccfs24.bdf > ccfs24.pcf </verb></tscreen> Andra trevliga typsnitts-omvandlar-program finns att få från: <quote> <htmlurl url="ftp://crl.nmsu.edu/CLR/multiling/General/ttf2bdf-1.8-ELF.tar.gz" name="ftp://crl.nmsu.edu/CLR/multiling/General/ttf2bdf-1.8-ELF.tar.gz"><newline> <htmlurl url="ftp://crl.nmsu.edu/CLR/multiling/General/xmbdfed-3.0.tar.gz" name="ftp://crl.nmsu.edu/CLR/multiling/General/xmbdfed-3.0.tar.gz"> </quote> <sect1>TaBE & B5LE <p> TaBE och B5LE (Big5 Locale Enviroment) är två projekt som båda är baserade på locale, för att lösa problemen med att kunna hantera kinesiska tecken under X. Om de kan färdigställas, kan problemen med kinesiskt in- och utmatning under X lösas på ett mycket gediget sätt. Programmeraren bakom TaBE, shawn, har blivit uttagen till att göra lumpen i Taiwan, och TaBEs hemsida har blivit borttagen (så hemsk?), så det här projektet har varit dött en tid. Programmeraren bakom B5LE är Thinker <<htmlurl url="mailto:Thinker.bbs@bbs.yzu.edu.tw" name="mailto:Thinker.bbs@bbs.yzu.edu.tw">>. Huvudplattformen för detta projekt är dock FreeBSD. Om någon lyckas installera B5LE under Linux, var vänlig meddela mig om detta. Hemsidan finns på följande URL: <quote> <url url="http://ftp-cnpa.yzit.edu.tw/˜thinker/B5LE/"> </quote> <!---------- Next Section ----------> <sect>Skriva ut kinesiska <p> Den här avdelningen lär dig hur du kan skriva ut kinesiska dokument, men utan att lära dig hur du ska konfigurera din skrivare; hur du ska göra det får du lista ut själv. De verktyg som presenteras här är alla omvandlare till PostScript-format; du måste alltså konfigurera din skrivare för PostScript, för att kunna skriva ut kinesiska dokument. Om din skrivare inte direkt stödjer PostScript, så kan du installera <tt><htmlurl url="http://www.cs.wisc.edu/~ghost/index.html" name="ghostscript"></tt> istället. Se <htmlurl url="http://sunsite.unc.edu/LDP/HOWTO/Printing-HOWTO.html" name="Printing HOWTO"> för instruktioner. <sect1>cnprint <p> <tt/cnprint/ är ett utskrifts-verktyg för att omvandla kinesisk text till PostScript-format, för vilka kommandona är de vanliga. Det stödjer GB-, HZ- och BIG5-kodning. <sect2>Var får man tag på det? <p> Ladda ned det från <tt><htmlurl url="ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/unix/print" name="ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/unix/print"></tt>. Filen du ska ladda ned hehter <tt>cnprint280.tar.gz</tt>. <sect2>Konfigurera cnprint <p> <tt>cnprint280.tar.gz</tt> innehåller endast fem filer: <tscreen><verb> # ls cnprint.1 cnprint.cmd cnprint280.README cnprint.c cnprint.help </verb></tscreen> Kompilera det genom följande manövrar: <tscreen><verb> # gcc cnprint.c -o cnprint # mv cnprint /usr/local/bin # mv cnprint.1 /usr/local/man/man1 </verb></tscreen> <sect2>Installering av HBF-typsnitt<label id="hbf"> <p> HBF-typsnitt inkluderar både "description files" och typsnitts-filer. En <tt/.hbf/-fil är en "header file" som beskriver typsnitt, med en textur och ren text, med filnamn och dess typsnitts-filer. Båda filerna måste installeras. Du kan ladda ned dem från: <tt><htmlurl url="ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/fonts/" name="ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/fonts/"></tt>. Om du vill använda <tt>ccfs24.hbf</tt>, t.ex., vilket är ett slags förenklat Sung-imitations-aktigt typsnitt, så måste du skaffa dessa tre filer: <tt>ccfs24.hbf</tt>, <tt>cclib.n24</tt> och <tt>ccsym.24</tt>. I ifcss-typsnitts-katalogen listar <tt>00index.txt</tt> alla HBF-typsnitts filnamn. Skapa en specifik katalog, för att lagra HBF-typsnitten, t.ex. <tt>/usr/local/lib/chinese/HBF/</tt>. Placera alla HBF "description files" och typsnitts-filer du har i denna katalog, och exportera sedan den kompletta sökvägen till katalogen för HBF som en miljö-variabel (enviromental variable): <tscreen><verb> # export HBFPATH="/usr/local/lib/chinese/HBF/" </verb></tscreen> Filen <tt>cnprint.cmd</tt> innehåller några standard-värden för <tt>cnprint</tt>, som du måste fixa för de HBF-typsnitt du har installerat, och sedan exportera som <tt>$HBFPATH</tt>: <tscreen><verb> # cp cnprint.cmd $HBFPATH </verb></tscreen> Nu kan du skriva "<tt>cnprint -w FILENAME</tt>", för att omvandla en kinesisk textfil till en PostScript-fil. För mer detaljerad information, ta en titt på <tt/cnprint/s man-sida. <sect2>Kod-omvandling <p> <tt/cnprint/ 2.80 har en del <em/utmärkta möjligheter/ att omvandla mellan olika kodnings-format, t.ex. BIG5 <=> GB <=> HZ. För BIG5 <=> GB behöver du dock installera ytterligare en tabell, vilken du kan finna på följande ställe: <quote> <htmlurl url="ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/unix/convert/hc.tab" name="ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/unix/convert/hc.tab"> </quote> Placera den under samma typsnitts-katalog som HBF-typsnitten och modifiera <tt/cnprint.cmd/, genom att lägga till: <tscreen><verb> DEFAULT_GBB5_TABLEFILE: /usr/local/lib/chinese/HBF/hc.tab </verb></tscreen> Omvandlingen mellan BIG5- och GB-koder, fungerar inte endast från <bf/ord till ord/, med <tt/cnprint 2.80/, utan kan även arbeta direkt, <bf/mening för mening/. <tt/cnprint/ själv erbjuder dock inte någon ordlista för denna omvandling, vilket innebär att du själv måste skapa en sådan ordlista, om du behöver en. Titta på <tt/man cnprint/ för mer detaljer om detta. <sect1>ps2cps <p> Meningen med det här lilla programmet är att göra PostScript-filer, som inte kan göras tillgängliga för utdata-enheterna, tillgängliga för kinesisk utdata. T.ex., när Netscape skriver ut filer, omvandlar det först filerna till PostScript-format; utdatan från PostScript vägrar dock ladda kinesiska typsnitt, så de ursprungliga delarna av kinesiska ord kommer bara bli korrupta koder. Det här programmet kan läsa in PostScript-filer och ersätta de korrupta koderna med motsvarande ord och sedan skicka dessa filer vidare till standard utdata-enheter, som kan skickas vidare till en skrivare som kan skriva ut PostScript-filer. Hämta ps2cps härifrån: <quote> <htmlurl url="ftp://linux.cis.nctu.edu.tw/packages/chinese/misc/ps2cps-0.1.tgz" name="ftp://linux.cis.nctu.edu.tw/packages/chinese/misc/ps2cps-0.1.tgz"> </quote> Packa upp filen, och modifiera Makefilen, enligt dina önskemål: <tscreen><verb> BINPATH : Installing pathname for binary ps2cps PS2CPSPATH : Resources files' pathname for PS2CPS PS2CPSRC : Filename of resources files for PS2CPS </verb></tscreen> Nästa steg är att skriva <tt/make all install/. Du måste installera HBF-typsnitt först, enligt föregående avsnitt, och sedan modifiera din <tt/ps2cpsrc/-fil: <tscreen><verb> HBF_PATH: Define the directory pathname of HBF fonts HBF_NAME: Define filenames of HBF fonts(NOT including pathname) CH_WORD_SHIFT: Define shift of Chinese fonts </verb></tscreen> Den sista raden används för att ange de kinesiska typsnittens placering. Vissa kinesiska typsnitt, och de ursprungliga engelska typsnitten, kanske inte finns på samma nivå horisontellt, så du kan sätta den här variabeln, vilken kan variera mellan -1.0 och +1.0, för att skifta typsnittet i höjdled (alltså uppåt och nedåt). Du kan använda detta exempel, från programmeraren, för att göra ett test: <tscreen><verb> # ps2cps thhsieh.ps > c-thhsieh.ps </verb></tscreen> Använd <tt/ghostview/ för att se om du kan se de kinesiska tecknen eller ej. Det här programmet är dock fortfarande på beta-stadiet, och det finns fortfarande många problem kvar att lösa. Om du har några frågor eller rekommendationer, så kan du skicka ett meddelande direkt till programmeraren: Tung-Han Hsieh <<htmlurl url="mailto:thhsieh@twclx.phys.ntu.edu.tw" name="thhsieh@twclx.phys.ntu.edu.tw">>. <sect1>bg2ps <p> Det här är ett till program som kan omvandla BIG5-baserade kinesiska filer till PostScript, så att de kan skrivas ut, alltså som cnprint. Eftersom det använder TrueType-typsnitt, så blir resultatet snyggare. Vidare har det ett skal-program som kan omvandla PostScript från Netscape till kinesiska. Programmeraren bakom bg2ps är <htmlurl url="http://weber.u.washington.edu/~cschin/chinhome.html" name="Chen-Shan Chin"> <<htmlurl url="mailto:cschin@u.washington.edu" name="cschin@u.washington.edu">>. Hämta programmet från: <quote> <url url="http://weber.u.washington.edu/˜cschin/bg2ps/"> </quote> <sect2>Installera bg2ps <p> Packa upp och kompilera det: <tscreen><verb> # mkdir bg2ps # cd bg2ps # tar xzvf bg5ps.tgz # gcc -O2 ttf2psm.c -o ttf2psm </verb></tscreen> Nästa steg är att installera TrueType-typsnitt. Du kan installera dem under samma katalog som bg2ps, eller skapa en egen katalog för dem. Läs <ref id="ntuttf" name="om installeringen av TTF-typsnitt"> för vidare förklaring. Skapa sedan en <tt/.bg2ps.conf/-fil under katalogen; du kan använda den fil som kommer med bg2ps och modifiera den. Det viktigaste är att ange katalogen, i vilken du installerade TrueType-typsnitten (<tt/chineseFontPath/), och att ange namnet, i <tt/fontName/, på typsnitten du använder. Testa provet som kommer med programmet, och titta på resultatet i <tt/ghostview/ eller <tt/gv/: <tscreen><verb> # ./bg5ps -if test.big5 -of test.ps # ghostview test.ps </verb></tscreen> <sect2>Installera nps2cps <p> Nps2cps har inga extra konfigurations-filer. Du måste själv modifiera <tt/chineseFontPath/ och <tt/fontName/ i <tt/nps2cps/-skal-programmet. Testa nps2cps: <tscreen><verb> # nps2cps < netscape.ps > test.ps # ghostview test.ps </verb></tscreen> <sect1>gb2ps <p> Gb2ps är ytterligare ett program för att skriva ut GB- och HZ-kodade dokument. <sect2>Hur får man tag på gb2ps? <p> <tscreen> <descrip> <tag/Paketet:/ <verb> gb2ps.2.02.tar.gz </verb> <htmlurl url="ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/unix/print" name="ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/unix/print"> </descrip> </tscreen> <tscreen> <descrip> <tag/Typsnitt:/ <verb> csong24.ccf ckai24.ccf cfang24.ccf chei24.ccf </verb> <htmlurl url="ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/fonts/gb/misc/" name="ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/fonts/gb/misc/"> </descrip> </tscreen> Placera typsnitten under en katalog som du skapar speciellt för dem, t.ex. <tt>/usr/local/lib/chinese/CFONT</tt>. <sect2>Installera gb2ps <p> Modifiera inställningarna i <tt>Makefile</tt>n, innan du kompilerar gb2ps: <tscreen><verb> CFONT=/usr/local/lib/chinese/CFONT/ COVERPAGE=/usr/local/lib/chinese/lib/cover.ps </verb></tscreen> Skriv sedan dessa kommandon: <tscreen><verb> # make # cp gb2ps /usr/local/bin </verb></tscreen> <!---------- Next Section ----------> <sect>Kinesisk utskrifts-mjukvara <sect1>LaTeX + CJK <p> TeX/LaTeX är ett system av utskrifts-mjukvara, vars excellenta och eleganta resultat har beundrats och använts inom akademiska kretsar under många år. CJK är ett LaTeX2e-makro-paket, vilket låter dig använda CJK (kinesiska/japanska/koreanska) tecken-koder i TeX-dokument. Du måste först installera TeX/LaTeX på ditt Linux-system; många Linux- distributioner innehåller redan teTeX/LaTeX. Om du inte har det så får du själv installera det. Referera till <htmlurl url="http://sunsite.unc.edu/LDP/HOWTO/TeTeX-HOWTO.html" name="teTeX HOWTOn"> för mer information. <sect2>Skaffa mjukvaran <p> Hämta CJK 4.1.3 från: <quote> <htmlurl url="ftp://nctuccca.edu.tw/Chinese/ifcss/software/tex/" name="ftp://nctuccca.edu.tw/Chinese/ifcss/software/tex/CJK-4.1.3.src.tar.gz"> </quote> Hämta TTF-typsnitten du behöver från: <quote> <htmlurl url="ftp://nctuccca.edu.tw/Chinese/ifcss/software/fonts/big5/ms-win/" name="ftp://nctuccca.edu.tw/Chinese/ifcss/software/fonts/big5/ms-win/"> </quote> <sect2>Installering <p> Du måste ha en katalog, <tt>$TEXMF</tt>, vilken är den katalog där teTeX/LaTeX är installerat, t.ex. <tt>/usr/lib/texmf</tt>. Jag förutsätter att du vill använda <tt/ntu_kai.ttf/-typsnitten; om du inte gör det, ändra, så att det typsnitt vill använda används istället: <itemize> <item>Placera de nedladdade typsnitten, efter att du <ref id="ntuttf" name="packat upp"> dem, i <tt>$TEXFM/fonts/truetype/chinese</tt>. <item>Packa upp CJK-4.1.3.src.tar.gz, och använd kommandot "mv", för att flytta underkatalogen <tt/texinput/ till <tt>$TEXFM/tex/latex</tt>, och byt namn på den, till <tt/CJK/, och skapa en typsnitts-katalog: <tscreen><verb> # cd 4_1.3/; mv ./texinput $TEXMF/tex/latex/CJK # mkdir -p $TEXMF/fonts/tfm/chinese/ntukai # mkdir $TEXMF/ttf2pk # mkdir $TEXMF/hbf2gf </verb></tscreen> <item>Att försöka få det att fungera omedelbart är svårt. Du måste anropa <tt/patch/-kommandot för att lägga till <tt/*.diff/-filer under <tt>4_1.3/doc/teTeX</tt>: <tscreen><verb> /usr/bin/MakeTeX* $TEXMF/web2c/texmf.cnf $TEXMF/fontname/special.map </verb></tscreen> T.ex.: <tscreen><verb> # cd /usr/bin # patch -s < 4_1.3/doc/teTeX/MakeTeXPK.diff </verb></tscreen> P.g.a. det enorma antalet TeX-versions så kanske <tt/patch/ningen kommer att misslyckas. Om det blir så, så måste du själv, manuellt, patcha de delar som misslyckats (dessa misslyckade delar finns i <tt/.rej/-filerna). Om du inte förstår teorin bakom <tt/patch/ speciellt bra, så är det bästa om du kan få tag på någon mer erfaren människa, som kan hjälpa dig. <item>Kompilera och installera <tt/bg5conv/: <tscreen><verb> # cd 4_1.3/utils/Bg5conv; gcc -o bg5conv bg5conv.c # chmod 755 bg5latex # cp bg5conv bg5latex /usr/local/bin/ # gzip bg5conv.1; cp bg5conv.1.gz /usr/local/man/man1/ </verb></tscreen> <item>Eftersom vissa koder i BIG5-TeX-dokument kan innehålla <tt/{/, <tt/}/, <tt/&/; osv., vilka är specifika tecken för TeX, så kan <tt/bg5conv/ ändra dessa koder till ett speciellt format som TeX kan manipulera. <item>Kompilera och installera <tt/ttf2pk/, vilket kan omvandla TrueType-typsnitt till TeXs pk-typsnitt: <tscreen><verb> # cd 4_1.3/utils/ttf2pk/src # make all OS=unix # cp ttf2pk /usr/local/bin/ # cd .. # cp config/ttf2pk.cfg $TEXMF/ttf2pk/ # gzip ttf2pk.1; cp ttf2pk.1.gz /usr/local/man/man1/ # cp c00kai.fd $TEXMF/tex/latex/CJK/Bg5/ # cp MakeTTFPK /usr/local/bin </verb></tscreen> <item>Om du vill kunna skriva ut dokument vertikalt, så måste du modifiera filen <tt/c00kair.fd/, vilken ligger under <tt>$TEXMF/tex/latex/CJK/Bg5/</tt>: <code> \def\fileversion{4.1.0} \def\filedate{1996/11/20} \ProvidesFile{c00kair.fd}[\filedate\space\fileversion] % traditional Chinese characters in Big 5 encoding scheme. % font shape: kai % ntu_kai.ttf is Kai3 Shu1 (&quotmodel book") \DeclareFontFamily{C00}{kair}{} \DeclareFontShape{C00}{kair}{m}{n}{<-> CJK * ntukar}{} \DeclareFontShape{C00}{kair}{bx}{n}{<-> CJKb * ntukar}{\CJKbold} \endinput </code> <item>Kör <tt/texconfig/: <tscreen><verb> # texconfig rehash # texconfig hyphen </verb></tscreen> </itemize> <sect2>Tester <p> <itemize> <item>Horisontellt utskrifts-test: <tscreen><verb> # cd 4_1.3/examples # bg5latex Big5.tex (Titta efter om Big5.dvi dyker upp) # xdvi Big5.dvi (Kan du se kinesiska, i X-läge?) # dvips Big5.dvi -o Big5.ps (Byt till PostScript-format) # ghostview Big5.ps (Titta på det i GhostView) # lpr Big5.ps (Skicka det till skrivaren, undersök resultatet) </verb></tscreen> <item>Vertikalt utskrifts-test: du kan använda filen <tt/Big5vert.tex/, och repetera den ovanstående kommando-sekvensen. </itemize> <sect2>Lägga till nya typsnitt <p> Om du t.ex. vill byta till ett Ming-stil-typsnitt, <tt/ntu_mm.ttf/, så gör följande: <p> <itemize> Placera TrueType-typsnitten under <tt>$TEXMF/fonts/truetype/chinese</tt>. Lägg till följande två rader i <tt>$TEXMF/ttf2pk/ttf2pk.cfg</tt>: <tscreen><verb> ntumm: -e Big5 $TEXMF/fonts/truetype/chinese/ntu_mm.ttf ntummr: -r 1 -e Big5 $TEXMF/fonts/truetype/chinese/ntu_mm.ttf </verb></tscreen> <item>Skapa <tt/c00ming.fd/-filen: <tscreen><verb> # cd 4_1.3/utils/ttf2pk # cp c00ming.fd $TEXMF/tex/latex/CJK/Bg5/ </verb></tscreen> <item>Kör <tt/texconfig/ igen. <item>Byt ut kai mot ming, i filen <tt>4_1.3/examples/Big5.tex</tt>, och repetera sedan stegen <tt/bg2latex/, <tt/xdvi/, <tt/dvips/ osv, för att se om du får ett korrekt resultat eller ej. <item>Om du vill skriva ut filer vertikalt, gör om installerings-avsnittet och skapa <tt/c00mingr.fd/-filen som följer, samt ändra kair till mingr i <tt/Big5vert.tex/-filen, och kör test-procedurerna igen. <code> \def\fileversion{4.1.0} \def\filedate{1996/11/20} \ProvidesFile{c00kair.fd}[\filedate\space\fileversion] \DeclareFontFamily{C00}{mingr}{} \DeclareFontShape{C00}{mingr}{m}{n}{<-> CJK * ntummr}{} \DeclareFontShape{C00}{mingr}{bx}{n}{<-> CJKb * ntummr}{\CJKbold} \endinput </code> </itemize> <sect2>Skapa CJK-dokument <p> De största skillnaderna mellan kinesiska CJK-TeX-dokument och vanliga LaTeX-dokuement är att: <itemize> <item>Det måste finnas ett \usepackage{CJK}-kommando i inledningen (\documentclass till \begin{dokument}), vilket innebär att du måste ha CJK.sty laddad. <item>Kinesiska tecken måste vara baserade på CJK eller CJK*. <item>Om du vill byta typsnitt, så kan du använda \CJKfamily-kommandot. T.ex. så byter kommandot \CJKfamily{fs} ut de följande typsnitten till Song-imiterande typsnitt (<tt/fs/-typsnittens namn måste finnas angivna i <tt/c00fs.fd/). </itemize> Detta är en demonstration av ett CJK-dokument: <code> \documentclass[12pt]{article} \usepackage{CJK} \begin{document} \begin{CJK*}{Bg5}{kai} \section{first section} \section{second section} Paragraphs, sections, pictures, tables, references and so forth... ... \end{CJK*} \end{document} </code> <sect1>ChiTeX <p> ChiTeX utvecklades av professor Chen Hung-Yih <<htmlurl url="mailto:yih@math.ncu.edu.tw" name="yih@math.ncu.edu.tw">>. Att arbeta med ChiTex är lika enkelt som att använda den vanliga, engelska versionen av TeX, förutom att där finns några speciella instruktioner. <sect2>Skaffa ChiTeX <p> Här kan du finna ChiTeX: <quote> <htmlurl url="ftp://dongpo.math.ncu.edu.tw/tex-archive/local/chitex/chitex/Linux/" name="ftp://dongpo.math.ncu.edu.tw/tex-archive/local/chitex/chitex/Linux/"> </quote> <sect2>Installering <p> Du måste veta vilken version av TeX du har installerad på ditt Linux- system. På äldre system är den installerade versionen vanligtvis NTeX, medan det på nyare system alltid är teTeX. För att ta reda på vilken TeX, teTeX eller NTeX, du har installerad, behöver du bara köra TeX. Om följande dyker upp: <tscreen><verb> This is TeX, Version 3.14159 </verb></tscreen> så är det teTeX. Annars, om det står: <tscreen><verb> This is TeX, Version 3.1415N </verb></tscreen> så är det NTeX. Ladda ned den version av ChiTeX som exakt motsvarar din version av TeX. Det är enkelt att installera ChiTeX. Placera bara <tt/chitex60.tgz/ (teTeX) eller <tt/chitexN.tgz/ (NTeX) och <tt/fonts1.tgz/, <tt/fonts2.tgz/ under <tt>/usr/local</tt>. Packa upp <tt/chitex60.tgz/ och kör konfigurations-programmet, <tt/csetup/: <tscreen><verb> # tar zxvf chitex60.tgz # cd chitex60 # ./csetup </verb></tscreen> Om du använder RedHat 5.0, så kan du installera ett rpm-paket istället: <quote> <htmlurl url="ftp://ftp.phys.ntu.edu.tw/pub/os/linux/rpm/" name="ftp://ftp.phys.ntu.edu.tw/pub/os/linux/rpm/chitex-6.0.7-1.i386.rpm"> </quote> <sect2>Installera typsnitt <p> Du kan installera kinesiska TrueType-typsnitt för ChiTeX: <itemize> <item>Placera TrueType-typsnitten under <tt>$TEXMF/fonts/chinese/ttf</tt>. Modifiera <tt>$TEXMF/tex/chinese/chitex.fdf</tt>, genom att lägga till en rad: <tscreen><verb> \choosechfont{fontname}{filename} </verb></tscreen> I den är typsnittets filnamn skrivet, utan <tt/.ttf/-delen, och <tt/\fontname/ är makron som du kan använda för detta typsnitt i ditt dokument. T.ex., om du vill använda typsnittet <tt/avntmv.ttf/, lägg till raden <tt>\choosechfont{ming}{avntmv}</tt>, och använd makron <tt>\ming</tt>, för att använda typsnittet <tt/avntmv.ttf/. <item>I <tt/chitex.fdf/ anges flera typsnitt; om du vill installera dessa typsnitt behöver du alltså inte ändra något mer i <tt/chitex.fdf/: <tscreen><verb> \kai ----> ntukai.ttf \li ----> ntuli.ttf \mr ----> ntumr.ttf \fs ----> ntufs.ttf </verb></tscreen> </itemize> <sect2>Tester <p> Nu kan du ta de exempel som kommer med ChiTeX, för att testa: <tscreen><verb> # chilatex math2.tex (Kompilera) # xdvi math2 (Ta en förhandstitt) # dvips math2 (Omvandla till PostScript-fil) # ghostview math2.ps (Använda Ghostview för att se på resultatet) </verb></tscreen> Du kan också skriva ett litet dokument, för att testa de nyligen installerade typsnitten: <code> \documentclass[12pt]{article} \begin{document} \ming Detta är ett test(skriv dessa ord på kinesiska). \end{document} </code> För mer information, ta en titt på professor Chens hemsida: <quote> <htmlurl url="http://www.math.ncu.edu.tw/yih/intro.htm" name="http://www.math.ncu.edu.tw/yih/intro.htm"> </quote> <sect1>Dtop <p> Dtop är ett kinesiskt utskrifts-program för UNIX-plattformen, utvecklat av the <url url="http://www.bdc.com.tw/" name="Behavior Design Corporation">. Tidigt i november 1995 gavs version 1.4 ut, vilket kunde köras på fem olika plattformar. Beta-versionen för Linux är gratis, och kan användas hur länge som helst, vilket har skapat ännu en trevlig miljö för kinesiska, för Linux-anhängare. Den officiella versionen kommer dock snart att ges ut, och kommer att riktas mot affärs-världen. Det verkar dock som om den har slutat utvecklas. <sect2>Hur får man tag på det? <p> Beta-versionen av Dtop för Linux kan laddas ned från dessa skolors ftp-arkiv: <itemize> <item><url url="ftp://nctuccca.edu.tw/Chinese/ifcss/software/linux/X11R6/dtop1.4/pub/"> <item><url url="ftp://ftp.ntu.edu.tw/Chinese/ifcss/software/linux/X11R6/dtop1.4/pub/"> <item><url url="ftp://ftp.ccu.edu.tw/pub3/chinese/linux/X11R6/dtop1.4/pub/"> <item><url url="ftp://ftp.ncu.edu.tw/OS/linux/X/ifcss/X11R6/dtop1.4/pub/"> <item><url url="ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/linux/X11R6/dtop1.4/pub/"> </itemize> Det finns tre olika underkataloger, vilka heter: <descrip> <tag/dtop.linux/ Här finns binär-filer och datafiler för Dtop, vilka delas in i tre huvudsakliga filer. Dessa kräver runt 40 MB diskutrymme, efter att de har packats upp. <tag/dtop.readme/ Här finns dokument, relaterade till Dtop, vilka är lagrade i Dtops eget filformat. Användarna kan läsa de här dokumenten direkt med beta- versionen. <tag/dtop.manual/ Här finns referenser för X-versionen av Dtop, vilka också är lagrade i Dtops eget filformat. X-versionen kan användas under Linux, IBM AIX, HG-UX, Sun 4.1.x och Solaris. </descrip> <sect2>Installering <p> Ungefär följande hårdvara krävs: 486 DX-33 eller senare, minst 16 MB RAM och runt 50 MB diskutrymme. Om du inte har tillräckligt med minne kommer du att bli helt galen. Packa upp alla filerna under <tt/dtop.linux/ i en katalog som du själv kan välja, t.ex. <tt>/usr/local/dtop</tt>. Innan du installerar det, måste du först ange miljö-variabeln <tt/$DTOPHOME/, vilken anger katalogen som du ska installera Dtop i. <tt/$DTOPTMP/ är en temporär katalog för Dtop, vanligtvis används <tt>/tmp</tt>. <tt/$XAPPLRESDIS/ är katalogen för Dtops resurs-filer, vilken är satt till <tt>$DTOPHOME/user</tt>. <tscreen><verb> # export DTOPHOME=/usr/local/dtop # export DTOPTMP=/tmp # export XAPPLRESDIR=DTOPHOME/user </verb></tscreen> Du måste också ange en katalog för de kinesiska typsnitt som Dtop använder: <tscreen><verb> # xset fp+ $DTOPHOME/pcf.chn </verb></tscreen> Slutligen måste du konfigurera Keysym-matchnings-tabellen, vilken tar hand om matchningen i Linux X, mellan Keysym och Keycode, vilken skiljer sig från en arbetsstation. Keysyms för <tt/BackSpace/ och <tt/Delete/, t.ex., matchar samma tangentkoder i Linux X, vilket innebär att <tt/BackSpace/ uppträder som <tt/Delete/. För att lösa detta problem skapar Dtop en Keysym-fil, vilken placeras under <tt>$DTOPHOME/user</tt>, och filnamnet är <tt/dtop_keysym.linux/. Efter att du startat X, skriv följande: <tscreen><verb> # xmodmap dtop_keysym.linux </verb></tscreen> En annan lösning är att anropa kommandona direkt från skalet: <tscreen><verb> # xmodmap -e "keycode 22 = BackSpace" # xmodmap -e "keycode 107 = Delete" </verb></tscreen> När allt är klart kan du köra Dtop: <tscreen><verb> # $DTOPHOME/bin/dtop14 </verb></tscreen> Läs den dokumentation som kommer med Dtop för mer detaljerade instruktioner. <sect1>ChinesePower <p> ChinesePower är en Fjärran Östern-editor som körs under X, enkel att använda och klassificerad som WYSISYG. Den stödjer BIG5, GB, japanska och koreanska, och utskrift och förhandsvisning utförs med PostScript. Det kan skapa GIF-bilder med sju färger per dokument, vilket gör det lämpligt för skapande av kinesiska hemsidor. ChinesePower använder HBF- och TTF-typsnitt. Du kan hämta det från: <quote> <htmlurl url="ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/x-win/editor/chpower-2.0.tar.gz" name="ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/x-win/editor/chpower-2.0.tar.gz"> </quote> För att kompilera ChinesePower behöver du HBF-typsnitt och Motif-libs. Modifiera först <tt/Makefile/n, så att den passar ditt system, skriv sedan: <tscreen><verb> # make </verb></tscreen> <tt/make/ skapar binär-filer, vilka du kan köra. Exportera sedan följande miljö-variabler: <tscreen><verb> # export HBFPATH=/usr/local/lib/chinese/HBF/ # export TTFPATH=/usr/local/lib/chinese/TTF/ # export HZINPUTDIR=/usr/local/lib/chinese/dict/ # export CHPOWERPATH=path_of_chinesepower </verb></tscreen> <sect1>EasyFlow <p> Detta program utvecklas av wycc <<htmlurl url="mailto:wycc@iis.sinica.edu.tw" name="wycc@iis.sinica.edu.tw">>, och det kan göra enkla utskrifter av kinesiska dokument. Relaterad information hittar du på: <quote> <url url="http://formosa.iis.sinica.edu.tw/˜wycc/"> </quote> <!---------- Next Section ----------> <sect>Användbar kinesisk mjukvara<label id="software"> <sect1>cjoe - Joe's Own Chinese Editor <p> joe är en fri och professionell ASCII-editor för UNIX-plattormar, och den fungerar precis som andra text-editorer för IBM PC. För att använda kinesiska i joe, måste du modifiera <tt/.joerc/ i din hemkatalog. Mer detaljer finns på hemsidan: <quote> <url url="http://www.neto.net/˜bv1al/linux/cjoe.html"> </quote> cjoe är en kinesisk version av joe. Hämta den från: <quote> <htmlurl url="ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/unix/editor/cjoe-2.8.tgz" name="ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/unix/editor/cjoe-2.8.tgz"> </quote> Den är väldigt enkel att kompilera och installera. Om du inte vill ändra placeringen av binärfiler och man-sidor, så är det bara att utföra följande steg: <tscreen><verb> # make # make install </verb></tscreen> <sect1>celvis <p> celvis är en vi/ex-liknande editor för UNIX, vilken stödjer nästan alla funktioner som vi/ex har. Du kan editera både kinesiska och engelska dokument i celvis. Den stödjer både GB2312-80- och BIG5-kodning. Du kan hämta celvis från: <quote> <htmlurl url="ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/unix/editor/celvis-1.3.tar.gz" name="ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/unix/editor/celvis-1.3.tar.gz"> </quote> Packa upp den: <tscreen><verb> # tar zxvf celvis-1.3.tar.gz # cd celvis </verb></tscreen> Du måste ändra i <tt>tmp.c</tt>, genom att ta bort raderna 93-95: <code> #if OS9 if we don't have write permission... #endif </code> Sen kan du fortsätta med att kompilera den. <tscreen><verb> # cp Makefile.s5 Makefile # make install </verb></tscreen> Eftersom <tt>Makefile</tt>n inte är speciellt utformad för Linux, så kan du få en hel del varnings-meddelanden då du kompilerar och länkar; det är dock inget att oroa sig för, det fungerar i alla fall. Efter att det är klart är <tt>celvis</tt> installerat under <tt>/usr/local/bin</tt>. <sect1>cvim <p> cvim är en kinesisk patch för vim-4.2, vilken inkluderar några funktioner som finns i vi, men inte i celvis-1.3, t.ex. radnummer, cirkulära rader och möjlighet att editera stora filer. Du kan hämta <tt>vim-4.2-Chinese-patch</tt> och <tt>vim-4.2.tar.gz</tt> från: <quote> <htmlurl url="ftp://ftp.csie.nctu.edu.tw/pub/Unix/Chinese/cvim" name="ftp://ftp.csie.nctu.edu.tw/pub/Unix/Chinese/cvim"> </quote> Packa upp det och patcha enligt följande steg: <tscreen><verb> # tar -xvzf vim-4.2.tar.gz # cd vim-4.2/src # patch < ../../vim-4.2-Chinese-patch </verb></tscreen> Ändra <tt>vim-4.2/src/feature.h</tt> för att passa dina önskemål. Sedan är det mycket enkelt att kompilera och installera det: <tscreen><verb> # make # make install </verb></tscreen> <sect1>he <p> he är en känd DOS-editor, och det finns även en Linux-version. Detta är ett shareware-program, med en begränsning: du kan inte editera filer som är längre än 100 rader. Hämta det från: <quote> <url url="ftp://linux.cis.nctu.edu.tw/packages/he_linux/he_linux.tar.Z"> </quote> Logga in som root, och gör följande: <tscreen><verb> # cd / # decompress he_linux.tar.Z # tar xvf he_linux.tar </verb></tscreen> Läs <tt>/usr/lib/he/notes2.2</tt>, <tt>/usr/lib/he/chap15</tt> och <tt>/usr/lib/he/appendix</tt> för enkla illustrationer. <sect1>hztty <p> hztty kan konvertera mellan olika kinesiska kodningar. Packa först upp <tt>hztty-2.0.tar.gz</tt>: <tscreen><verb> # tar -xvzf hztty-2.0.tar.gz # cd hztty-2.0 # make linux </verb></tscreen> Efter kompileringen kan du flytta binärfilen <tt>hztty</tt> till <tt>bin</tt>-katalogen, och flytta man-sidan till lämplig <tt>man</tt>-katalog: <tscreen><verb> # mv hztty /usr/local/bin # chmod 555 /usr/local/bin/hztty # cp hztty.1 /usr/local/man/man1 # chmod 444 /usr/local/man/man1/hztty.1 </verb></tscreen> För instruktioner om hur du ska använda hztty är du hänvisad till manualen som kommer med hztty. <sect1>ktty <p> Det här är ett annat verktyg, som hztty, för att läsa kinesiska i en kterm eller pxvt. Hämta det från: <quote> <htmlurl url="ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/unix/convert/ktty1.3.tar.gz" name="ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/unix/convert/ktty1.3.tar.gz"> </quote> Det kompilerar dock inte under Linux, så du måste använda filen "<tt>tty.c</tt>" från <tt>hztty-2.0.tar.gz</tt> och lägga till följande två rader: <tscreen><verb> linux: ${MAKE} ${MFLAGS} DEFINES='-DPOSIX -DSYSV -DUSE_SYSV_UTMP' ${PROG} </verb></tscreen> Sen kan du få det att kompilera: <tscreen><verb> # make linux </verb></tscreen> <sect1>Cemacs och CChelp för Emacs <p> Cemacs, vilket använder GNU Emacs för att visa och editera kinesiska dokument, måste köra Emacs under en kinesisk virtuell terminal. CChelp är ett system för att ge kinesiska hjälp-meddelanden. Efter att du har installerat CChelp kan du dra musen till vilket kinesiska ord som helst och klicka på det, varpå det kommer ett meddelande om ordet, inklusive dess uttal, en förklaring på engelska, osv. Det stödjer både GB- och BIG5-kodning. Du kan hämta det från: <quote> <htmlurl url="ftp://ftp.math.psu.edu/pub/simpson/chinese/" name="ftp://ftp.math.psu.edu/pub/simpson/chinese/"> </quote> Installera Cemacs och CChelp i enlighet med instruktionera i README- filen. <sect1>Mule <p> MULE är en förkortning av MULtilingual Enhancement to GNU Emacs (Fler- språkigt Tillägg/Förbättring till Gnu Emacs, övers.anm.). Det lägger till en del funktioner till GNU Emacs, som gör att det kan handskas med kodnings-systemen för flera olika språk. Det kodar kodnings-systemen, som består av flera bytes, från flera språk, på ett mycket noggrant sätt: ett dokument kan samtidigt använda kinesiska (BIG5 och GB), japanska, koreanska, engelska, thai osv. <sect2>Hämta Mule-2.3 och patch för Linux <p> Du kan hämta <tt/mule-2.3.tar.gz/ och patchen <tt/mule-2.3+lx.diff.gz/ för Linux från: <quote> <htmlurl url="ftp://sunsite.unc.edu/pub/Linux/distributions/je/sources/mule/" name="ftp://sunsite.unc.edu/pub/Linux/distributions/je/sources/mule/"> </quote> Om du har ett RedHat Linux-system, kan du hämta <tt/mule-2.3-1.i386.rpm/, <tt/mule-common-2.3-1.i386.rpm/ och <tt/mule-elispsrc-2.3-1.i386.rpm/ från: <quote> <htmlurl url="ftp://sunsite.unc.edu/pub/Linux/distributions/redhat/contrib/contrib-2.0.x/RPMS/" name="ftp://sunsite.unc.edu/pub/Linux/distributions/redhat/contrib/contrib-2.0.x/RPMS/"> </quote> <sect2>Kompilering och installering <p> Packa upp de packade filerna och lägg till patchen: <tscreen><verb> # tar -xvzf mule-2.3.tar.gz # patch < mule-2.3+lx.diff # cd mule-2.3/ # ./configure "i386-*-linux" --with-x11 --with-x-toolkit --with-gcc </verb></tscreen> Om du vill fixa till Mules utseende, för att passa din personliga smak, läs <tt/INSTALL/-filen. Kör "<tt>./configure --help</tt>". Modifiera sedan "<tt>src/Makefile</tt>", genom att byta ut "<tt>-lcurses</tt>" mot "<tt>-lncurses</tt>". Skriv sedan: <tscreen><verb> # make # make install </verb></tscreen> Standard-katalogen att installera det under är /usr/local. <sect2>Använda kinesiska i Mule-2.3 <p> Om du redan har installerat typsnitt, så kan du använda Mule för att mata in och visa kinesiska. De flesta typsnitt är 16- eller 24-punkters, så du kan skriva: <tscreen><verb> # mule -fn 8x16 & </verb></tscreen> eller <tscreen><verb> # mule -fn 12x24 & </verb></tscreen> Mata sedan in <tt>M-x load-library RETURN chinese RETURN</tt>. <verb>Ctrl-]</verb> används för att byta inmatning. <sect1>hc<label id="hc"> <p> Det här programmet konverterar mellan BIG5- och GB-kodning. Hämta det från: <quote> <htmlurl url="ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/unix/convert/hc-30.tar.gz" name="ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/unix/convert/hc-30.tar.gz"> </quote> Packa upp och installera det: <tscreen><verb> # tar zxvf hc-30.tar.gz # cd hc3 # make # mv hc /usr/local/bin # mv hc.tab /usr/local/lib/chinese # mv hc.1 /usr/local/man/man1 </verb></tscreen> För konvertering från GB till BIG5, använd: <tscreen><verb> hc -m g2b -t /usr/local/lib/chinese/hc.tab < INPUT_FILE > OUTPUT_FILE </verb></tscreen> För att konvertera från BIG5 till GB, använd: <tscreen><verb> hc -m b2g -t /usr/local/lib/chinese/hc.tab < INPUT_FILE > OUTPUT_FILE </verb></tscreen> Du kan även skriva ett skal-program för att göra detta enklare. <sect1>ctin <p> ctin är en nyhetsläsare för kinesiska meddelanden. Hämta det från: <quote> <htmlurl url="ftp://linux.cis.nctu.edu.tw/packages/chinese/ctin/ctin-970625.src.bin.tgz" name="ftp://linux.cis.nctu.edu.tw/packages/chinese/ctin/ctin-970625.src.bin.tgz"> </quote> Sätt miljövariablen <tt/$NNTPSERVER/ till den nyhets-server du vill använda, och exportera den, innan du startar ctin: <tscreen><verb> # export NNTPSERVER=netnews.ntu.edu.tw </verb></tscreen> Kör sedan <tt/tin/. <sect1>Några andra leksaker <p> Du kan hitta några andra små program, som kan visa kinesiska, såsom <tt/cuptime/, <tt/cw/, <tt/cless/, <tt/cwrite/, <tt/cytalk/ osv., här: <quote> <htmlurl url="ftp://ftp.vit.edu.tw/unix/linux/chinese/" name="ftp://ftp.vit.edu.tw/unix/linux/chinese/"> </quote> <!---------- Next Section ----------> <sect>Kinesiska-relaterade problem med andra program<label id="other"> <sect1>Netscape Navigator<label id="netscape"> <p> Netscape 2.0 och senare versioner stödjer både BIG5- och GB-kodning, vilket redan diskuterats på flera hemsidor. För att visa kinesiska i Netscape, utför följande tre enkla steg: <enum> <item>Installera kinesiska X-typsnitt. Se avsnittet <ref id="xfont" name="Installering av kinesiska typsnitt">. <item>Kör <tt/netscape/ och ställ in <tt/Document Encoding/ som <tt/Traditional Chinese (Big5)/ eller <tt/Simplified Chinese/. <itemize> <item>I Netscape 2.x och 3.x ställs detta in i <tt>Options/Document/Encoding/</tt>. <item>I Netscape Communicator 4.x ställs detta in i <tt>View/Encoding/</tt>. <item>In Netscape Communicator 4.x, configure it at <tt>View/Encoding/...</tt>. </itemize> <item>Välj de kinesiska typsnitt du vill använda. <itemize> <item>I Netscape 2.x och 3.x ställer du in detta i <tt>/Options/General/Preferences/Fonts</tt>. <item>I Netscape Communicator 4.x ställer du in detta i <tt>Edit/Preferences/Appearance/Fonts</tt>. </itemize> </enum> Du kanske tycker att det är konstigt att du bara kan använda <tt>Fixed(HKU) Size 16.0-typsnitt</tt>. Detta beror på inställningarna i <tt>/usr/X11R6/lib/X11/app-defaults/Netscape</tt>. Vi antar att du har följande BIG5-typsnitt: <tscreen><verb> # xlsfonts | grep big5 -hku-fixed-medium-r-normal--0-0-72-72-c-0-big5.hku-0 -hku-fixed-medium-r-normal--16-160-72-72-c-160-big5.hku-0 -kc-kai-medium-r-normal-fantizi-0-0-75-75-c-0-big5.eten.3.10-1 -kc-kai-medium-r-normal-fantizi-20-200-75-75-c-200-big5.eten.3.10-1 -kc-kai-medium-r-normal-fantizi-24-240-75-75-c-240-big5.eten.3.10-1 -kc-ming-medium-r-normal-fantizi-0-0-75-75-c-0-big5.eten.3.10-1 -kc-ming-medium-r-normal-fantizi-15-150-75-75-c-160-big5.eten.3.10-1 -kc-ming-medium-r-normal-fantizi-24-240-75-75-c-240-big5.eten.3.10-1 </verb></tscreen> Lägg till en rad till <tt>/usr/X11R6/lib/X11/app-defaults/Netscape</tt>: <tscreen><verb> *documentFonts.charset*big5.eten.3.10-1: x-x-big5 </verb></tscreen> Sedan kan Netscape även använda dessa typsnitt. En annan lösning är att skapa alias för dina typsnitts namn: lägg till alias i fonts.alias-filen (skapa en sådan själv om det inte redan finns någon) i din typsnitts-katalog: <tscreen><verb> -big5-taipeik-medium-r-normal--16-160-72-72-c-160-big5.hku-1 taipei16 -big5-taipeik-medium-r-normal--20-200-72-72-c-200-big5.hku-1 taipeik20 -big5-taipeik-medium-r-normal--24-240-72-72-c-240-big5.hku-1 taipeik24 </verb></tscreen> Typsnittens filnamn, t.ex. <tt/taipeik20/, är allt du behöver bör att skapa alias för dem. Efter modifieringen, gör följande: <tscreen><verb> # xset fp rehash </verb></tscreen> för att ladda in typsnittens namn och göra dem tillgänliga. Du kan finna att storlekarna av kinesiska och engelska tecken inte är proportionella, om du tittar på hemsidor som är kinesisk/engelska, t.ex. kan de engelska bokstäverna vara för små. Detta beror på att de engelska och kinesiska typsnitt du valt inte matchar varandra. Gå tillbaks till typsnitts-konfigurationen och välj Western(iso-8859-i). Sen kan du ändra storleken, så att proportionerna stämmer med din personliga smak. <sect1>sendmail<label id="sendmail"> <p> <tt/sendmail 8.8.x/ med standard-inställningar kodar alla 8-bitars e-brev innan det skickar iväg dem, vilket i vissa fall kan påverka hur de kommer se ut för mottagaren. Se <ref id="procmail" name="nästa avsnitt"> för lösningar. De flesta servrar kan skicka 8-bitars e-brev direkt nu, så det är bäst att du kompilerar om <tt/sendmail/ och stänger av dess kodning. <itemize> <item>Skaffa den senaste versionen från denna sajt (eller spegel): <quote> <htmlurl url="ftp://ftp.sendmail.org/ucb/src/sendmail/" name="ftp://ftp.sendmail.org/ucb/src/sendmail/"> </quote> Packa upp den och modifiera <tt/Makefile/n: <tscreen><verb> # tar zxvf sendmail-8.8.8.tar.gz # cd src/Makefiles # chmod u+w Makefile.Linux # vi Makefile.Linux </verb></tscreen> Lägg till <tt/-DMIME8TO7=0/ efter <tt/CFLAGS+=/. <item>Kompilera och installera <tt/sendmail/: <tscreen><verb> # cd .. # ./makesendmail all install </verb></tscreen> <item>Installera man-sidorna till den rätta katalogen manuellt (det är okej om du inte installerar). <item>Döda den gamla <tt/sendmail/-processen: <tscreen><verb> # kill -9 `head -1 /var/run/sendmail.pid` </verb></tscreen> <item>Starta om <tt/sendmail/: <tscreen><verb> # /usr/sbin/sendmail -bd -q1h </verb></tscreen> </itemize> <sect1>procmail<label id="procmail"> <p> <tt/procmail/ är ett e-post-filter, som kan manipulera e-brev, innan de lagras i din brevlåda, genom att t.ex. klassificera dem på olika sätt. Jag tänker lära dig hur du kan använda <tt/procmail/ för att avkoda kodade meddelanden till rena text-filer och att konvertera olika kodade meddelanden till de vanliga kodnings-formaten, som du använder. Skapa en <tt/.procmailrc/-fil i din hemkatalog. Den ska innehålla följande: <code> # För att undvika olyckor, lagra din e-brev innan du kör procmail. # Du kan filtrera e-brev för att säkerställa vilka e-brev som inte # behöver dupliceras, t.ex. av MAILER-DAEMON. :0 c * !^From.*MAILER-DAEMON mail/procmail-backup # Avkoda e-brev som är kodade med quoted-printable eller base64. :0 * ^Content-Type: *text/plain { :0 fbw * ^Content-Transfer-Encoding: *quoted-printable | mimencode -u -q :0 Afhw | formail -I "Content-Transfer-Encoding: 8bit" \ -I "X-Mimed-Autoconverted: quoted-printable to 8bit by procmail" :0 fbw * ^Content-Transfer-Encoding: *base64 | mimencode -u -b :0 Afhw | formail -I "Content-Transfer-Encoding: 8bit" \ -I "X-Mimed-Autoconverted: base64 to 8bit by procmail" } # Här avgörs om ett e-brev är GB-kodad eller ej; om det är det, # konvertera det till BIG5-kodning. Om du vill konvertera BIG5- # till GB-kodning så måste du byta ut big5 mot gb2312 och byta ut # 'hc -m b2g' mot 'hc -m g2b'. :0 * ^Content-Type:.*text/plain;.*charset=gb2312 { :0 fw | hc -m b2g -t /usr/local/lib/chinese/hc.tab :0 Afhw | formail -I "Content-Type: text/plain; charset=big5" \ -I "X-Charset-Autoconverted: gb2312 to big5 by procmail" } # Lagra e-brev i brevlådan. :0: ${ORGMAIL} </code> I det här fallet, integrerat med <tt/mimeencode/ och <tt/formail/ för att avkoda e-brev, används <tt><ref id="hc" name="hc"></tt> för att konvertera GB-kodade meddelanden till BIG5- kodade. Du måste alltså installera dessa verktyg för att kunna använda procmail. Sedan måste du även rätta till din <tt/.forward/-fil: <tscreen><verb> "|IFS=' ' && exec /usr/bin/procmail -f- ~/.procmailrc ||exit 75 #login" </verb></tscreen> <bf/OBS/: byt ut <tt/login/ mot ditt användarnamn. <sect1>telnet<label id="telnet"> <p> Om du kan använda kinesiska på din maskin, men inte kan använda kinesiska då du telnettar till en annan maskin, kan problemen vara orsakade av <tt/telnet/ självt. När telnet är under uppkoppling kan du trycka <verb>Ctrl-]</verb> för att tillfälligt hoppa ut, och skriva <bf/set binary/ vid <tt/telnet/-prompten, för att säkerställa att alla bitar sänds och tas emot. Du kan också använda <tt/telnet -8/ för att upprätta förbindelsen (vilket dock inte verkar fungera överallt...?). Här kommer en enklare metod är att använda ett 8-bitars <tt/telnet/-program. Ladda ner binär-filen från: <quote> <htmlurl url="ftp://linux.cis.nctu.edu.tw/packages/chinese/misc/" name="ftp://linux.cis.nctu.edu.tw/packages/chinese/misc/"> </quote> <sect1>less <p> <tt/less/ självt kan visa kinesiska direkt; sätt bara följande miljö-variabel, och du kan se kinesiska: <tscreen><verb> # export LESSCHARSET=latin1 </verb></tscreen> <sect1>pine <p> pine, version 3.95 och senare, stödjer läsning och skrivning av kinesiska e-brev. När du kör pine, välj <tt>SETUP/Config</tt> i <tt/feature list/, och välj detta (tryck <tt/X/): <tscreen><verb> [X] enable-8bit-esmtp-negotiation [X] enable-8bit-nntp-posting </verb></tscreen> Tryck sedan <tt/C/ på <tt/character-set/ och byt ut dess värde mot big5 eller gb2312. Slutligen, tryck <tt/E/ för att avsluta SETUP och spara ändringarna. Du kan också installera cpine, vilket kan visa kinesiska meddelanden: <quote> <htmlurl url="ftp://ftp.vit.edu.tw/unix/linux/chinese/cpine-3.91.bin.tgz" name="ftp://ftp.vit.edu.tw/unix/linux/chinese/cpine-3.91.bin.tgz"> </quote> <sect1>samba <p> <itemize> <item>Hämta först och främst den senaste versionen, samba-1.9.17p5, samt big5-patchen, från: <quote> <htmlurl url="ftp://linux.cis.nctu.edu.tw/packages/network/samba/samba-1.9.17p5.tar.gz" name="ftp://linux.cis.nctu.edu.tw/packages/network/samba/samba-1.9.17p5.tar.gz"><newline> <htmlurl url="ftp://linux.cis.nctu.edu.tw/packages/chinese/samba-big5-patch/samba-1.9.17p2-BIG5-patch-0.gz" name="ftp://linux.cis.nctu.edu.tw/packages/chinese/samba-big5-patch/samba-1.9.17p2-BIG5-patch-0.gz"> </quote> <item>Packa upp samba-1.9.17p5.tar.gz och lägg till patchen: <tscreen><verb> # tar zxvf samba-1.9.17p5.tar.gz # cd samba-1.9.17p5/source # zcat samba-1.9.17p2-BIG5-patch-0.gz | patch -s </verb></tscreen> <item>Kompilera och installera enligt den vanliga proceduren. Se <url url="http://samba.anu.edu.au/samba/" name="Sambas hemsida"> för mer information. </itemize> <sect1>lynx <p> <url url="http://lynx.browser.org/" name="Lynx"> v2.7 kan visa kinesiska hemsidor direkt. Kör Lynx och tryck <tt/O/)ption / <tt/C/)haracter set, och välj sedan <tt/Taipei(Big5)/ med piltangenterna, och tryck slutligen ">" för att spara denna inställning. <sect1>minicom <p> Använd parametern <tt/-l/ för att starta <tt/minicom/, sen kan du se kinesiska i minicom. <sect1>fingerd <p> Om du kan skriva kinesiska i din <tt/.plan/, men inte kan ses av andra, så beror det antagligen på <tt/fingerd/s oförmåga att skicka ut 8-bitars kinesiska tecken. Skaffa <tt/cfingerd/ från: <quote> <htmlurl url="ftp://nctuccca.edu.tw/OS/Linux/packages/network/finger/cfingerd-1.3.2.tar.gz" name="ftp://nctuccca.edu.tw/OS/Linux/packages/network/finger/cfingerd-1.3.2.tar.gz"> </quote> Packa upp det och kör <tt>./Configure</tt>, skriv sedan <tt/make all/. Sen kan du modifiera <tt>/etc/inetd.conf</tt>, genom att att byta ut det ursprungliga <tt/finger/ mot: <tscreen><verb> finger stream tcp nowait root /usr/sbin/tcpd /usr/sbin/in.cfingerd </verb></tscreen> Gör så att <tt/inetd/ läser om konfigurations-filen: <tscreen><verb> # kill -HUP `cat /var/run/inetd.pid` </verb></tscreen> <sect1>tintin++ <p> Tintin++ är inte ett kinesiskt program, utan ett användbart verktyg för att spela kinesiska mud. Du kan ladda hem det från: <quote> <htmlurl url="ftp://ftp.princeton.edu/pub/tintin++" name="ftp://ftp.princeton.edu/pub/tintin++"> </quote> Här är några kinesiska mud-sajter: <tscreen><verb> FengYun fengyun.com 5555 Xi You Ji 129.105.79.24 6905 Xia ke Xing 207.76.64.2 5555 </verb></tscreen> <!---------- Next Section ----------> <sect>Kinesisk Linux <p> Om du känner till några andra kinesiska Linux-projekt, var vänlig <htmlurl url="mailto:cwhuang@phys.ntu.edu.tw" name="meddela mig om detta">. <sect1>Chinese Linux Documentation Projects<label id="CLDP"> <p> CLDP har nu givit sig på att översätta Linux HOWTO-dokument, vilka finns på <htmlurl url="http://www.linux.org.tw/CLDP/" name="http://www.linux.org.tw/CLDP">. CLDP har en e-post-lista <htmlurl url="mailto:ldp-trans@linux.org.tw" name="ldp-trans@linux.org.tw">., ldp-trans@linux.org.tw. Dess syften är att: <itemize> <item>Kombinera allas förmågor att översätta Linux HOWTO-dokument. <item>Diskutera SGML-verktyg, som kan användas med kinesiska. <item>Dela och ta tillvara på erfarenheter från översättningar av Linux HOWTO-dokument. <item>Att propagera för översättnings-projekt av Linux HOWTOn. <item>Annat som har att göra med kinesiska Linux. </itemize> Om du vill gå med, var vänlig skicka ett e-brev, som har <tt/subscribe/ i huvuddelen, till <htmlurl url="mailto:ldp-trans-request@linux.org.tw" name="ldp-trans-request@linux.org.tw">. För mer avancerade beskrivningar av e-post-listan, skicka ett e-brev vilket innehåller ordet <tt/info/ till ovanstående adress. Om du vill gå med i e-post-listan, skicka ett e-brev vilket innehåller ordet <tt/help/. Om du har några andra förslag eller frågor till listan, skriv till <htmlurl url="mailto:ldp-trans-approval@linux.org.tw" name="ldp-trans-approval@linux.org.tw">¡D Om du vill delta med egna åtaganden, gå med i listan. <sect1>Chinese Linux Project <p> Detta är ett projekt för att etablera en kinesisk Linux-miljö, startat av <htmlurl url="http://linux.ntcic.edu.tw/" name="cdchen">. Projektet är fortfarande i en uppbyggnadsfas, och väntar på att alla ska börja bidra. Projektets hemsida finns på <htmlurl url="http://chinese.linux.org.tw/" name="http://chinese.linux.org.tw/">. Den är ansvarig för formella tillkännagivanden; den erbjuder även diskussioner av problem, förslag och kritik, ger information om saker som utförts osv. <sect1>Kinesiska webbsidor om Linux <p> Här följer några webb-sidor med kinesisk Linux-information. Om du känner till några, som inte är nämnda här, var vänlig berätta om dem för mig. <bf/BIG5/ <itemize> <item><url url="http://www.linux.org.tw/"> <item><url url="http://chinese.linux.org.tw/"> <item><url url="http://linux.cis.nctu.edu.tw/"> <item><url url="http://linux.ntcic.edu.tw/"> <item><url url="http://freebsd.ee.ntu.edu.tw/bbs/6/index.html"> <item><url url="http://cc.shu.edu.tw/˜rick/wwwguide/c_linux_hopenet.html"> <item><url url="http://henry.cis.nctu.edu.tw/˜linuxwww/"> <item><url url="http://marr.dorm9.nccu.edu.tw/˜marr/Comp/PC-Unix/index.html"> <item><url url="http://www.phys.ntu.edu.tw/˜cwhuang/pub/os/linux/"> </itemize> <bf/GB/ <itemize> <item><url url="http://csun01.ihep.ac.cn/"> <item><url url="http://www.clinux.ml.org/"> </itemize> <sect1>Diskussionsgrupper om Linux <p> Om du har några problem kan du posta dina frågor här. Att använda kinesiska är också okej. Se dock till att dina frågor handlar om sådant som inte är välkänt, d.v.s. att de inte redan är besvarade i detta eller relaterade dokument. Att <em/repetera ofta förekommande frågor (FAQ, övers. anm.) är inte populärt/. <itemize> <item><url url="news://tw.bbs.comp.linux"> <item><url url="telnet://henry.cis.nctu.edu.tw"> </itemize> <!---------- Next Section ----------> <sect>FAQ (Ofta förekommande frågor) <sect1>Varför kan jag inte mata in kinesiska? <p><bf/Svar/: Den här frågan är ganska mångtydig. Jag kan inte avgöra vad du hittills har uppnått. Om du inte kan skriva kinesiska i konsollen, se avsnittet <ref id="input" name="Problem med inmatning"> för detaljer. Om du inte kan skriva kinesiska i en editor, så är det möjligt att den editorn inte stödjer kinesiska. Se i så fall avsnittet <ref id="software" name="Användbar kinesisk mjukvara"> och installera editorer som stödjer kinesiska. Om det gäller problem med att mata in kinesiska i telnet, se avsnittet <tt><ref id="telnet" name="telnet"></tt> för vidare förklaring. <sect1>Jag har skaffat NTU TTF-typsnitten, men hur kan jag packa upp dem? <label id="ntuttf"> <p><bf/Svar/: NTU TTF-typsnitten är packade med arj-formatet och uppdelade i ett flertal filer, för att det ska vara enkelt att lägga in dem på floppy- diskar, vilket kan ge vissa problem med uppackningen. Om du vill ha <tt/ntu_kai.ttf/-typsnittet, t.ex., så måste du skaffa <tt/ntu_kai.arj/, <tt/ntu_kai.a01/, <tt/ntu_kai.a02/ och <tt/ntu_kai.a03/. Om vi antar att du har <bf/DOS/- versionen av arj, lägg dessa filer i samma katalog och packa upp dem med: <tscreen><verb> C:\> arj x -va -y ntu_kai </verb></tscreen> Om du vill packa upp dem under Linux, måste du använda <tt/unarj/ för att packa upp dem, en efter en, och sedan använda <tt/cat/ för att slå ihop dem: <tscreen><verb> # unarj e ntu_kai.arj ; mv ntu_kai.ttf ntu_kai.ttf0 # unarj e ntu_kai.a01 ; mv ntu_kai.ttf ntu_kai.ttf1 # unarj e ntu_kai.a02 ; mv ntu_kai.ttf ntu_kai.ttf2 # unarj e ntu_kai.a03 ; mv ntu_kai.ttf ntu_kai.ttf3 # cat ntu_kai.ttf* > ntu_kai.ttf </verb></tscreen> <sect1>Netscapes titel och tag kan inte se kinesiska? <p><bf/Svar/: Installera CXWin för att lösa detta problem. Se avsnittet <ref id="cxwin" name="CXWin"> för detaljer. <sect1>Mitt Netscape kan inte se kinesiska? <p> <p><bf/Svar/: Om du inte kan se kinesiska på någon hemsida, så har du antagligen inte installerat kinesiska typsnitt, eller har inte ställt in Netscape ordentligt. Se avsnittet <ref id="netscape" name="Netscape">. Om du kan se kinesiska på de flesta kinesiska hemsidor, och får korrupta koder på vissa, så är det inte detta som är ditt problem. Frontpage används för att skapa vissa hemsidor, och dess språk är <tt/x-x-big5/, inte vanlig <tt/big5/. Detta gör att ingen webb-läsare utom IE känner igen kodningen, vilket bara är ett fult trick av Microsoft, för att uppfylla deras ambitioner om att ta över webb-läsar-marknaden. För att lösa detta problem, skicka ett e-brev till den som administrerar hemsidan och förklara för dem att det finns andra webb-läsare än IE. Om de vill fortsätta med sin hemsida bör de korrigera sin ovanliga kodning till den vanliga. Om du har en bättre lösning är jag naturligtvis intresserad att höra om den. <sect1>Hur kan jag skriva kinesiska i Netscape? <p> <p><bf/Svar/: Installera xcin+XA. Se avsnittet <ref id="xa" name="XA">. <sect1>Vad är skillnaden mellan ChiTeX och CJK? Kan jag ha båda installerade på en gång? <p><bf/Svar/: <itemize> <item>Systemet, vilket är oberoende och effektivt, för att läsa och leta i CJK-dokument, är baserat på LaTeX NFSS. <item>CJK kan använda kinesiska, japanska och koreanska; ChiTeX är bara för BIG5-kodning. <item>CJK kan endast använda LaTeX, medan ChiTeX kan använda både vanliga TeX och LaTeX. <item>Instruktionerna till ChiTeX är enkla och användbara. <item>ChiTeX börjar bli en äkta kinesiska version av LaTeX. <item>Skillnader i funktionalitet... </itemize> ChiTeX och CJK ska vara kompatibla, så att det går att installera båda på samma system, men om <tt/ttf2pk/ har samma namn för både ChiTeX och CJK, så kan det orsaka vissa problem. En lösning på detta är att ange <tt>$PATH</tt>-variablen i varje skal-program, så att det pekar på den korrekta placeringen av <tt/ttf2pk/. (<em>Tack till professor Chen Hung-Yih.</em>) <!-- <sect1>Jag vill installera en rpm på Slackware, går det? <p><bf/Svar/: Det finns en mini-HOWTO som kan lära dig hur du ska installera rpm-paket på Linux-system som inte är Red Hat. Denna HOWTO har blivit översatt till kinesiska av CLDP. Du kan läsa den på denna sajt: <quote> <htmlurl url="http://www.linux.org.tw/CLDP/mini/RPM+Slackware.txt" name="http://www.linux.org.tw/CLDP/mini/RPM+Slackware.txt"> </quote> --> <!---------- Next Section ----------> <sect>Appendix - Kinesisk mjukvara på FTP.IFCSS.ORG <p> <em>Varning</em>: de flesta av de för-kompilerade binär-filerna är gamla och kan inte användas normalt. <verb> **** UNIX **** ======== UNIX:BBS ======== software: Phoenix BBS version : 4.0, 1995.08.31 function: o Fleranvändar BBS-system för UNIX o diskussionsareor, privat e-post o flerkanalig "chat", privat "chat" o Internet e-post, nyhets-kanal o Announce: Gopher-liknande informations-söknings-gränssnitt o fin-inställt för att tillåta mer än 256 användare samtidigt o Inställbara menyer, visas på skärmen o kinesiska meddelanden URL : ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/unix/bbs/PhoenixBBS-4.0.tar.gz author : Ji-Tzay Yang, Ming-Feng Chen, Tzung-Yu Wen ============ UNIX:C-UTILS ============ software: addpy version : 1.0 function: För att översätta Pinyin till "rare Hanzi" och "vanlig Hanzi". Både GB- (förenklad) och Big5- (traditionell) versioner. Baserat på statistik från enorma kinesiska forskningar och preparerade hanzi-freq-pinyin-tabeller. Källkod och rådata ingår. URL : ftp://ifcss.org/pub/software/unix/c-utils/addpy.tar.gz filename: README.addpy, b5addpy.l, gbaddpy.l, b5addpy.dat, gbaddpy.dat, makefile author : Guo Jin software: rm4mat version : n/a function: Ta bort formatterings-koder för utskrift av vissa GB-filer. URL : ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/unix/c-utils/rm4mat.c author : Chenghong Wang software: mail_hxwz version : 1.1 function: Extraherar HXWZ från e-post (förutsatt att du prenumererar). Det är ett Bourne-skal-program som fungerar på de flesta UNIX-system. Det kan köra sig själv automatiskt varje fredag. URL : ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/unix/c-utils/mail_hxwz author : Yaoen Zhang software: auto_get_hxwz Version : 1.2 Function: Hämtar det senaste numret av HXWZ i GB- eller PostScript- format. Det behandlar och skriver även ut dess filer, och utför en del "städning". Det sparar tid både för dig och servern. URL : ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/unix/c-utils/auto_get_hxwz author : Yaoen Zhang software: Chinese less version : 290, 1995.5.25 function: Bläddra igenom BIG5- och GB-textfiler. URL : ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/unix/c-utils/cless-290.tar.gz author : Paul W. Shew comment : kräver en kinesisk terminal, som cxterm. software: cscreen version : 3.2b function: Detta är en modifierad skärm, för att emulera ETen i en cxterm. Efter att du kört cscreen i en cxterm, så tar det varje tangent-nedtryckning och undersöker om den nuvarande skärm-positionen har ett kinesiskt tecken. Om den har det så modifieras markör-positionen automatiskt. URL : ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/unix/c-utils/cscreen-3.2b.tar.gz author : Shih-Kun Huang software: ytalk version : 3.0.2c6 function: ytalk-3.02c ger bättre kompatibilitet för DEC arbets- stationer, två-bytes uppdatering för terminaler som cxterm och möjlighet att skicka tecken-kod 254, vilken används internt som Delete-funktion. Kompatibelt med ytalk-3.0, cytalk-3.0, cytalk-3.0.2, ytalk-3.02c0/1/2/3/4/5, du kan alltså fortfarande använda Delete- och Backspace-tangenterna. Om båda ändarna använder ytalk-3.02c4 så är kod 254 genom- skinlig, och ni kan använda kinesiska tecken för att kommunicera. URL : ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/unix/c-utils/ytalk-3.0.2c6.tar.gz author : Sze-Yao Ni software: lunar version : 2.1 function: konverteringsprogram mellan sol- och kinesisk kalender; uträkning av födelsedag i "4-kolumners" astrologi också. URL : ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/unix/c-utils/lunar-2.1.tar.gz author : Ricky Yeung and Fung Fung Lee comment : kan visa GB-kodning, bitmap eller bara ASCII software: DateStar - Chinese Calendar Producer version : 1.1 function: Visar kinesisk och västerländsk kalender i ASCII-kod, BIG5-kod (Hongkong, Taiwan), GuoBiao-kod (PRC-standard) och HZ-kod (nätverk). Skriver ut på två mycket populära laser-skrivare: PostScript laser printers och HP Laserjet (PCL) skrivare. Genererar fyra olika format: årlig kalender, månatlig kalender, en-sidig vecko-vis kalender och två-sidors vecko-vis kalender. Visar kalendern med 24 "Solar Terms (JieQi), the Heavenly Stems and Earthly Branches (TianGan DiZhi Eight Characters)". (Svårt att översätta. övers.anm.) Stödjer användar-definierade skrivsätt. Användbar från 1841 till 2060. URL : ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/unix/c-utils/datestar-1.1.tar.gz author : Youzhen Cheng comment : UNIX-versionen fungerar på SUN arbetsstationer med SUN OS 4.1.x, se /software/dos/c-utils för DOS-version. software: pull version : 2.9, 1996.4.7 function: 1. Plockar ut original-filerna från uuencoded/compressed/split filer. a) uudecoda en fil och visa namnet på dess avkodade fil. b) packa upp .zz (= .gz/.Z/.zip)-filer. c) uudecode + decompress. d) uudecode + cat + gunzip. 2. Packar filer. Inverterar de ovanstående uppacknings- processerna, komprimerar, (splits), och kodar sedan filerna. URL : ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/unix/utils/pull.c.gz author : Yao Li software: utf-utils version : 15 Oct 1993. function: Några små-program för att manipulera Unicode/ISO-10646-text i FSS-UTF-kodning. URL : ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/unix/c-utils/utf-utils.tar.gz author : Ross Paterson software: gbfmt version : 1.0 function: GB-formattering med skiftande rad-längd, GB<->HZ. URL : ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/unix/c-utils/gbformat.tar.gz author : Dongxiao Yue (http://www.cs.umn.edu/~dyue/wiihist/gbfmt.html) =========== UNIX:EDITOR =========== software: celvis version : 1.3 function: vi-editor med möjlighet att behandla kinesiska filer. Fungerar på olika slags kinesiska terminaler, t.ex. cxterm, eller IBM-PC med något slags kinesiskt DOS. Fungerar exakt som vi-editorn, förutom att den scrollar i sid-led, istället för att "bryta av" raderna. URL : ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/unix/editor/celvis.tar.gz ftp://ftp.cs.purdue.edu/pub/ygz author : Man-Chi Pong, Yongguang Zhang comment : kommentarer, bugg-rapporter, modifikationer osv. skickas till: c-elvis@cs.purdue.edu software: Chinese JOE (Joe's Own Editor) version : 2.8c function: Kinesisk BIG5 text-editor. Tangentkombinatiorna är desamma som i WordStar och TURBO-PASCAL. Använder termcap/terminfo fullt ut, är konstruerat för att fungera bra över långsamma nätverk och låg-baud modem, och har de bästa funktionerna från vi. Mest användbar för att editera oformatterad text, t.ex. USENET nyhets-artiklar och för att editera block-strukturerade språk som C och PASCAL. URL : ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/unix/editor/joe2.8_c.tar.gz author : <u8222034@cc.nctu.edu.tw> ============ UNIX:CONVERT ============ software: cn2jp version : 1.3.2, 1996.4.11 function: kod-konverterings-rutiner för kinesiska och japanska URL : ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/unix/convert/cn2jp1.3.2.tar.gz author : Seke Wei software: ktty version : 1.3, 1996.4.11 function: Det här är en kanji terminal-översättare för kinesiska och japanska. Den tillåter direkt översättning av koder, så att du kan se en specifik kod i realtid, på en kinesisk eller japansk terminal. Fungerar under UNIX och bygger på hztty-paketet. URL : ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/unix/convert/ktty1.3.tar.gz author : Seke Wei software: code1 version : 1.3, 1996.4.11 function: Det här en flerspråkig fil-bläddrare för kinesiska och japanska. Det fungerar under UNIX och tillåter läsande av filer i diverse olika kodningar, på kinesiska och japanska terminaler. URL : ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/unix/convert/code1.3.tar.gz author : Seke Wei software: HUG program version : 1.0, 1995.5.20 function: Konverterar mellan HZ, uudecode/uuencode och GB-kodning. URL : ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/unix/convert/shug.osf.zip ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/unix/convert/shug.sun4.zip author : Yinrong Huang software: hztty version : 2.0 Jan 29, 1994 Function: Det här programmet omvandlar en tty-omgång från ett kodnings-format till ett annat. T.ex., kör hztty i en cxterm, och du kan läsa och skriva i HZ-format, vilket inte stöds av cxterm. Om du har många olika program med olika kodningar, men har en favorit-terminal som endast stödjer ett kodnings-format, så kan hztty göra ditt liv lättare. T.ex. hztty kan använda din GB-terminal som en HZ-terminal, en unicode (16-bitars, eller UTF9, eller UTF7)-terminal eller en Big5-terminal. URL : ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/unix/convert/hztty-2.0.tar.gz author : Yongguang Zhang software: EHZ version : 2.0 function: Konvertering mellan GB/BIG5/CNS och EHZ-BIG5/GB/CNS. Patch till hztty för att stödja EHZ-BIG5/GB/CNS. URL : ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/unix/convert/EHZ-2.0.tar.gz author : Ricky Yeung comment : Innehåller även EHZ-specifikationerna och Fung Fung Lees EHZ-BIG5-CNS-specifikationer. software: b5cns version : prototype function: För att konvertera Big5 <-> CNS URL : ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/unix/convert/b5cns.tar.gz author : Ross Paterson software: c2t version : n/a function: Konverterar GB- och BIG5-kodad kinesiska till _pinyin_. URL : ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/unix/convert/c2t.tar.gz authors : Tommi Kaikkonen and Katya Ta software: BeTTY/CCF/B5Encode package version : 1.534, 1995.03.22 function: Ett kinesiskst kod-konverterings-paket för koder som används mycket i Taiwan och GB-koden som används mycket i det huvudsakliga Kina, plus en 7-bitars Big5-kodnings- metod (B5Encode3/B5E3, ett tillägg till HZ-kodning från GB), includerar off-line-konverterare (CCF/Chinese Code Filters och B5E/B5Encode) och en on-line-konverterare (BeTTY), vilken simulerar att din kinesiska terminal känner till kodnings-system som är vanliga i Taiwan, samt GB- och HZ-kodning. URL : ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/unix/convert/BeTTY-1.534.tar.gz ftp://hermes.ee.nthu.edu.tw/shin/betty/BeTTY-1.534.tar.gz author : Jing-Shin Chang software: BeTTY-ws_2fl.p1 version : 1.0 (patch to BeTTY-1.534) Oct. 1995. function: 1. Gör att BeTTY respekterar fönster(tty)-storleken. 2. Ett andra kinesiskt kod-konverterings-filter kan läggas till. URL : ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/unix/convert/BeTTY-ws2fl.p1.tar.gz author : Wei Dong software: c2gif version : 0.01, 1995.10.21 function: konverterar en BIG5-textfil till en GIF-fil URL : ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/unix/convert/c2gif001.tar.gz http://www.math.ncu.edu.tw/~luors/c2gif/ author : Luoh Ren-Shan software: gb2jis version : 1.5, 1995.11.19 function: konverterar GB (eller HZ) till JIS med två-bokstavs pinyin URL : ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/unix/convert/gb2jis.tar.gz ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/fonts/gb/bdf/guobiao16.bdf.gz author : Koichi Yasuoka software: jis2gb version : 1.5, 1996.1.10 function: konverterar JIS till GB (eller HZ) URL : ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/unix/convert/jis2gb.tar.gz ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/fonts/gb/bdf/guobiao16.bdf.gz author : Koichi Yasuoka software: HZ version : 2.0 function: konvertera mellan GB, HZ och ZW URL : ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/unix/convert/HZ-2.0.tar.gz author : Fung F. Lee software: HZ+ specification and conversion utilities version : 0.77 function: HZ+ är en praktisk 7-bitars representation av blandad Big5-, GB- och ASCII-text, att användas i Internet e-post, nyhetsgrupper osv. Källkod för Big5 <-> HZ+ och GB <-> HZ+ konverterings-program finns med. Körbara DOS- filer kan du hitta i ett annat arkiv, /software/dos/convert/hzp.zip. Nytt i denna UNIX-version är en enkel HZ+-terminal för cxterm, vilken tillåter användaren att läsa HZ+ e-brev och nyhetsgrupper. URL : ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/unix/convert/hzp.tar.gz author : Stephen G. Simpson software: hc version : 3.0 function: konvertera mellan GB och BIG5 URL : ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/unix/convert/hc-30.tar.gz author : Fung F. Lee and Ricky Yeung software: Support Table for Hanzi Convert (hc) version : 1994/05/01 function: Konverterings-tabell som stödjer programmet Hanzi Convert (av Fung F. Lee och Ricky Yeung) GB<->Big5. Inkluderar ryska, siffror, japanska, grafiska symboler och "inkorrekta" koder. Text-fil med kommentarer. URL : ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/unix/convert/sym-supp.tab ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/unix/convert/in-corr.tab author : Chi-Ming Tsai software: pbmbig5 version : 0.01, 1995.11.2 function: konverterar big5-kodade kinesiska textfiler till pbm grafik-filer URL : ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/unix/convert/pbmbig5-0.01.tar.gz ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/fonts/big/hbf/kck24.hbf ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/fonts/big/hbf/kcchin24.f02 author : Wei-Jou Chen software: UTF utilities version : 31 May 1994. function: diverse verktyg för UTF-kodning av Unicode/ISO-10646, inklusive konvertering från ISO-2022 och (delvis) tillbaks igen. URL : ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/unix/convert/utf.tar.gz author : Ross Paterson software: utf7 version : prototyp, använd på egen risk function: konverterar mellan UTF-7 och andra koder URL : ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/unix/convert/utf7.tar.gz author : Ross Paterson software: ISO-2022-CN encoder and decoder version : beta 960408 function: Konvertera mellan CN-GB- och CN-CNS-koder URL : ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/unix/convert/iso-cn.tgz author : handa@etl.go.jp comment : BIG5-kodning stöds inte än. =============== UNIX:NETWORKING =============== software: gopher2.014c version : 2.0.14 function: En kinesisk gopher-klient, som klarar av 8-bitars BIG5- strängsökning på IBM AIX, SUN OS och andra maskiner. Kompatibel med vilket BIG5-kinesiskt system som helst, t.ex. ET och cxterm. Körbar binär-fil för IBM och SUN ingår. URL : ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/unix/networking/gopher2.014c.tar.gz ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/unix/networking/gopher.ibm.tar.gz ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/unix/networking/gopher.sun.tar.gz author : Hoo-Tung Cheuk (NCTU CIS, Taiwan) software: Chinese Tin version : 1.2PL2a function: tin 1.2PL2 nyhetsläsare med engelsk/Big5-val. URL : ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/unix/networking/ctin122a.tar.gz author : Shih-Kun Huang software: NcFTP with chinese message compatible version : 2.3.0c, 1996.1.17 function: Kinesisk (BIG5) patch till NcFTP. Det kan nu visa alla kinesiska meddelanden från ftp-servern, istället för "\xxx". ANSI-färg-kompatiblet i rad-läge. URL : ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/unix/networking/ncftp-2.3.0.chinese.tgz author : NCEMRSoft (orig), Aiken Sam (chinese patch) ========== UNIX:PRINT ========== software: C2PS version : 1.30 Aug 1 1995 function: Omvandla Big5-kodade kinesiska dokument till Level 2 PostScript. Den här versionen är för Sparcstation. Om du använder kinesiska TrueType-typsnitt kan du skapa väldigt vackra dokument med C2PS. Det här är en DEMO-version. Du kan kopiera och använda den fritt. URL : ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/unix/print/c2ps130sos.tar.gz ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/fonts/big5/ms-win/ author : Hsueh-I Lu software: cnprint version : 2.60 JAN-25-95 function: skriv ut GB/Hz/BIG5/JIS/KSC/UTF8 osv, eller konvertera till PostScript (enligt EPSF-3.0). Snabb. Flera kolumner. Vertikal utskrift. Kräver lite disk-utrymme. "Intelligent" behandling av kommatering. Flexibla byten av typsnitt, tecken-storlek, bredd/höjd, tecken- och rad-avstånd, pappers- isättning och marginaler osv. Stödjer europeiska tecken. Special-läge för utskrift av HXWZ. Se readme för mer information. URL : ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/unix/print/cnprint260.tar.gz ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/fonts/{gb,big5,misc,unicode}/hbf/ author : Yidao Cai comment : v2.60 också för VMS, v2.61 för DOS software: GBscript version : 1.11 function: Konvertera blandad GB/ASCII-text till PostScript. Hög utskriftshastighet (4ppm på LaserWrite NTX). Stödjer Adobe-2.1. Små PS-filer (400K för ett nummer av HXWZ). URL : ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/unix/print/gbscript-1.11.tar.gz author : Yan Zhou software: gb2ps version : 2.02 function: konverterar GB/HZ till postscript, stödjer enkel sid- formattering (byt ut kinesiska typsnitt och storlekar, omslagssida, sidnummer osv). Fem kinesiska typsnitt kommer med detta program; Song, Kai, Fang Song, Hei och FanTi. HZ-kodning stöds också. URL : ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/unix/print/gb2ps.2.02.tar.gz ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/fonts/gb/misc/fan24.ccf.gz ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/fonts/gb/misc/fang24.ccf.gz ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/fonts/gb/misc/hei24.ccf.gz ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/fonts/gb/misc/kai24.ccf.gz ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/fonts/gb/misc/song24.ccf.gz author : Wei SUN software: news2ps version : n/a function: news2ps konverterar BIG5 till Postscript URL : ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/unix/print/news2ps.c ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/fonts/big5/misc/chinese.16.new author : The Society of HKU Postgraduate on Chinese Affairs comment : byt namn på chinese.16.new till chinese.16 software: hz2ps version : 3.1 function: Konverterar hanzi (GB/BIG5) till PostScript. Använder HBF-typsnitts-filer. URL : ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/unix/print/hz2ps-3.1.tar.gz ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/fonts/{gb,big5}/hbf/ author : Fung F. Lee =========== UNIX:VIEWER =========== software: ChiRK version : 1.2a function: GB/HZ/BIG5 text-visare för terminal (eller emulering), klarar av att visa Tektronics 401x-grafik, t.ex. GraphOn, DEC, VT240/330, Xterm, Tektool på Sun, EM4105 på PC, VersaTerm-Pro på Mac osv. Visa upp till 17x40 kinesiska tecken per skärm. Fungerar direkt under UNIX e-post- och nyhets-program. Kommer med fyra typsnitt. URL : ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/unix/viewer/ChiRK-1.2a.tar.gz ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/fonts/gb/hbf/cclib.v ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/fonts/gb/hbf/cclib.16 ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/fonts/gb/hbf/cclibf.16.gz ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/fonts/big5/misc/chinese.16.new.gz author : Bo Yang comment : byt namn på chinese.16.new till chinese.16 software: Cbanner version : 1.10, 950821 function: För att visa "banderoller" med kinesiska ord. URL : ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/unix/banner/cbanner1.10.tar.gz author : Sheen Cherng-Dar, rewritten by Jonen Liu comment : requires ETen Big5 Chinese System's fonts. software: gb2text version : n/a function: konvertera GB till text URL : ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/unix/viewer/gb2text.c author : Ding Yijun software: hzbanner version : 1.1, Feb 15, 1995 function: Visar Song-stil GuoBiao i stora ASCII-tecken, stödjer GB2312-80 (^($A), GB2312-80 + GB8565-88 (^($(E), Chinese- EUC (8-bitars Guobiao) CNS Plane 1 & 2, BIG5 och HZ- kodning ( ???) URL : ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/unix/viewer/hzbanner11.tar.gz ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/fonts/gb/bdf/guobiao16.bdf.gz ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/fonts/cns/bdf/cns1hku16.bdf.gz ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/fonts/cns/bdf/cns2hku16.bdf.gz author : Koichi Yasuoka software: hzview version : 3.1 function: Visa hanzi (GB/BIG5) text på en vanlig terminal. Använder HBF-typsnitts-filer. URL : ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/unix/viewer/hzview-3.1.tar.gz ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/fonts/{gb,big5}/hbf/ author : Fung F. Lee Software: cnview Version : 3.1 (UNIX-version. DOS-version tillgänglig på /software/dos/viewer) Function: Läs GB/Hz/Big5-kodade kinesiska text-filer på * HP-UNIX (X-window) * URL : ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/unix/viewer/cnview.tar.gz ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/fonts/{big5,gb}/hbf/ Author : Jifang Lin software: readgb version : n/a function: konvertera GB till text URL : ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/unix/viewer/readgb.c author : Yuzhao Lu comment : modifierad från readnews.c software: readnews version : n/a function: readnews konverterar BIG5 till ascii punkt-matris-bilder. URL : ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/unix/viewer/readnews.c ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/fonts/big5/misc/chinese.16.new.gz author : The Society of HKU Postgraduate on Chinese Affairs comment : byt namn på chinese.16.new till chinese.16 ========== UNIX:INPUT ========== software: CCTeach version : 1.0 function: Lär ut inmatning av kinesiska tecken Hjälper nya användare att lära sig CC-inmatning, och några program, såsom "cxterm NewFace", för ordliste-verktyg, snabbtangents-verktyg, WuBi fras-avkodare och konverterare med ".tit" <==> ".titnf". Baserad på GB och Big5 (ETen och HongKong). Stödjer alla inmatnings-metoder genom en extern ordlista. Kräver xterm under UNIX, CC DOS eller ZW DOS på PC URL : ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/unix/input/CCTeach1.0.tar.gz author : Xiaokun Zhu ========= UNIX:MISC ========= software: ICCS 1.3 version : 1.3, June 26, 1994 function: Kinesisk schack-server för Internet URL : ifcss.org:/software/unix/misc/iccs-1.3.tar.gz author : Xi Chen comment : filen har plockats bort på grund av lag-problem, 3 juli 1996. Var vänlig kontakta programmeraren Xi Chen på xichen@abel.math.harvard.edu för mer information. ======== UNIX:WWW ======== software: cdelegate version : 1.4a, 1996.5.1 function: Det här är en kinesisk patch till DeleGate, en "gateway" för WWW-tjänster. Ger kod-översättning mellan kinesiska/ japanska för webb-läsare. URL : ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/unix/www/cdelegate1.4.tar.gz author : Seke Wei software: Chinese Lynx version : 2.5FMc, 1996.7.19 function: Kinesisk BIG5/GB-patch för lynx, en webb-läsare för vt100-terminaler. Frivilliga behövs för att fortsätta utveckla denna patch. URL : ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/unix/www/clynx25.zip author : Nelson Chin software: Internet MahJong Server (server + client applet) version : 0.2beta function: tillhandahåller en server och en grafisk klient för att spela MahJong över Internet. URL : ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/unix/www/MJ_dist.tar.gz author : Zuwei Thomas Feng ***** LINUX ***** software: D Series (Chinese Tools, ELF binary) version : 1.00, March 25, 1995 function: Binär-distribution av diverse användbara kinesiska verktyg: terminaler -- cxterm, crxvt; inmatnings- server -- xcin; GB, Big5, Hz, B5E3 kod-konverterare -- ccf, hc, hz2gb, gb2hz, zw2hz, b5decode, b5encode; utskriftsverktyg -- lunar, ttf2ps; pseudo tty -- hztty, betty, Diverse praktiska skal-program, man-sidor, ordlistor, HBF-typsnitt, x-typsnitt; chdrv, celvis, elm, sendmail. URL : ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/linux/CLinux/CTool/d1 ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/linux/CLinux/CTool/d2 ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/linux/CLinux/CTool/d3 ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/linux/CLinux/CTool/d4 author : Eric Lin comment : kräver XFree86 3.1+ och ELF-libs software: C Series (kinesiska paket för Slackware) version : N/A function: Dessa kinesiska paket, sammanställda av Wei-Jou Chen, kan installeras med Slackwares setup tools. Grundidén är att vi har rätt att installera och ta bort kinesisk mjukvara enkelt, och nybörjare kan leka med dem utan alltför mycket problem. URL : ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/linux/CLinux/c1/ ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/linux/CLinux/c2/ ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/linux/CLinux/c3/ ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/linux/CLinux/c4/ ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/linux/CLinux/c5/ compiler: CHEN, Wei-Jou software: MU Series (Mule paket för Slackware) version : N/A function: The Multilingual Emacs 2.0 (Det flerspråkiga Emacs 2.0, övers. anm.) för XFree86 2.X och 3.1, sammanställt av Shawn Hsiao, kan installeras med Slackwares setup tools. URL : ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/linux/CLinux/mu1/ ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/linux/CLinux/mu2/ ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/linux/CLinux/mu3/ ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/linux/CLinux/mu4/ ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/linux/CLinux/mu5/ ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/linux/CLinux/mu6/ compiler: Shawn Hsiao ============= LINUX:C-UTILS ============= software: GNU fileutils-3.9 version : 3.9, 1 August 1994 function: kinesiska versioner av GNUs fil-verktyg för Linux. URL : ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/linux/c-utils/fileutils-3.9-bin-chinese.tar.gz author : Patrick D'Cruze software: C2PS version : 1.30 Aug 1 1995 function: Översätter Big5-kodade kinesiska dokument till Level 2 PostScript. Det här är Linux-versionen. Använder kinesiska TrueType-typsnitt, du kan framställa mycket vackra dokument med C2PS. Det här är en DEMO-version. Du kan fritt kopiera och använda den. URL : ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/linux/chinese_utils/c2ps130lnx.tar.gz ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/fonts/big5/ms-win/ author : Hsueh-I Lu ============ LINUX:EDITOR ============ software: ?????? for Linux (promotion version) version : v2.163 function: PE2-liknande text-editor, special-designad för kinesiska URL : ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/ agent : LU, Heman ========= LINUX:TTY ========= software: chdrv version : 1.0.7, 1995.12.20 function: Kinesisk terminal-simulator. Kräver inte X-Windows. URL : ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/linux/tty/chdrv-1.0.7.tar.gz ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/linux/tty/chdrvbin-1.0.7.tar.gz ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/linux/tty/chdrvfont.tar.gz author : WANG, Yu-Chung =========== LINUX:X11R6 =========== software: Behavior DTop (for Linux) version : 1.4, Beta function: Ett full-fjädrat Desktop Publishing-paket, objekt- orienterad design för att manipulera olika dokument- objekt, inklusive text, tabeller, grafik, ekvationer, bilder, på ett integrerat sätt. Två "outline"-typsnitt följer med denna BETA-version. PostScript-utdata. Bra som ett engelskt Desktop Publishing-paket också. (Se README-filer och DTop-formatterade filer för en lång och komplett lista över funktioner och karaktäristik.) URL : ftp://ftp.ifcss.org/pub/software/linux/X11R6/dtop1.4/ author : DTop Development Group </verb> </article>