LF Yolgöstereni: motd ve issue'nın yapılandırılması

ArticleCategory:

UNIX Basics

AuthorImage: [Here we need a little image from you]

[Photo of the Author]

TranslationInfo:[Author + translation history. mailto: or http://homepage]

original in de Mario M. Knopf 

de to en Mario M. Knopf

en to tr:Erdal Mutlu

AboutTheAuthor:[A small biography about the author]

Mario, Linux, bilgisayar ağları ve güvenliği gibi konularlda çalışmaktan hoşlanmaktadır.

Abstract:[Here you write a little summary]

Bu kısa bir yolgösterendir. Bundan böyle LinuxFocus'ta her ay en az bir adet yolgösteren yayınlanacaktır. Eğer, yeni bir yolgösteren biliyorsanız, guido(Q)linuxfocus.org adresine bir ileti atmanız yeterlidir.

ArticleIllustration:[One image that will end up at the top of the article]

[Illustration]

ArticleBody:[The main part of the article]

Giriş

5. çalışma seviyesinde (Linux'un grafik ortamında.) çalışmayan kullanıcılar "motd" ve "issue" metin dosyalarından oluşturulmuş raporları görmüş olmalıdır. Dosyaların içeriğini kendi gereksinimleriniz doğrultusunda değiştirmek istediğinizde, dosyaları herhangi bir metin işlemciyle açıp, içerisini değiştirmeniz yeterli olacaktır.

motd

"motd" sözcüğü İngilizce'deki "message of the day" (günün iletisi) kelimelerinin kısatılmasıyla oluşturulmuştur. Sisteme girişte, kullanıcı adı ve geçişsözcüğünüz onaylandıktan ve ilgili kabuk ortamına girmeden önce, sisteme giriş (login) programı tarafından /etc dizininde bulunan dosyanın içeriği görüntülenmektedir. Dosyanın içeriği aşağıdaki gibi olabilir:

$ cat /etc/motd
Have a lot of fun...

issue

"/etc/issue" dosyasındakiler de ekranda göstermektedir, ancak bunlar sisteme giriş yapılmadan önce gösterilmektedir. Genelde, bu dosyadakiler, sistemi tanıtıcı biligilerdir, ama tıpkı "motd" dosyasında olduğu gibi, dosya içeriğini gereksinimlerinize göre değiştirebilirsiniz. Sözgelimi, Slackware 10 altında, dosyanın içeriği aşağıdaki gibidir:

$ cat /etc/issue
Welcome to \s \r (\l)
\s işletim sistemi adıyla, \r çekirdek sürümüyle ve \l de uçbirim aygıtı numarasıyla değiştirilmektedir. Seçeneklerin açıklamalarını mingetty(1) veya getty(1) programlkarının man sayfalarında bulabilirsiniz.